Reklamation

Vi är anslutna till försäljningsvillkoren enligt ALEM 09

Om du behöver reklamera en Hagerprodukt

Hager Elektro AB är anslutna till försäljningsvillkoren enligt ALEM 09. Detta gäller alla våra produkter.

Vid en eventuell reklamation ska du enligt ALEM 09 gå ”handelsvägen”, dvs du vänder dig till den grossist där du köpt produkten.

För att kunna få rätt information om vad problemet är, hur produkten installerats och vad som eventuellt hänt då produkten inte fungerat, har man tagit fram en enkel blankett. Den får du av grossisten eller så kan du ladda ner den här. Grossisten för sedan reklamationen vidare till oss. Om du pga av felfunktion med en produkt har ett akut problem eller behöver ersättningsprodukt snabbt, så framför du det önskemålet till din grossist. Denne beslutar vad som ska göras ”här och nu” och reglerar sedan med oss.

Givetvis hjälper vi grossisten med material eller rådgivning direkt när det behövs. Om du har frågor kring produktens funktion eller inte är riktigt säker på hur du ska göra, är du givetvis välkommen att ringa oss på Hager direkt. Vi ska göra allt vi kan för att så snabbt som möjligt lösa ditt problem!