FAQ / Vanliga frågor

Vanligaste frågor och svar

Klicka på frågorna nedan för att se svaren.

Normsystem

Dvärgbrytaren har löst ut, har det blivit fel på den?

De är installerade just för att de skall lösa ut. De används för att skydda liv och egendom mot farorna med elektricitet. Oftast finns det en helt naturlig förklaring till att dvärgbrytaren har löst ut, den har gjort det den skall helt enkelt.

Finns det fasskenor till personskyddsbrytare?

Ja det gör det. Till 2-poliga personskyddsbrytare används fasskenorna KDN451D (2108595), 12 moduler eller KDN451E (2108596), 54 moduler. Har du 4-poliga personskyddsbrytare används lämpligast KDN463A (2108593), 12 moduler eller KDN463B (2108594), 54 moduler. Skenorna passar både quickconnect- och skruvanslutning.

Hur mycket felström bör jag max ha på en jordfelsbrytare?

För att undvika onödig utlösning rekommenderas att läckströmmarna inte överstiger ca 1/3 av märkutlösningsströmmen, det är lika med 10mA för en jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30mA.

En tumregel är 2mA läckström för varje 10 A belastningsström. Ett bra sätt att skydda sig mot höga läckströmmar är att komplettera med personskyddsbrytare på känsliga förbrukare. Både på de som man inte vill skall lösa ut (exempel kyl) och de som man kan få högre felström i (exempel ytterbelysning).

Vilken brytförmåga har en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare har ingen brytförmåga utan där pratar man om kortslutningshållfasthet; d.v.s. en jordfelsbrytare kräver alltid ett separat överlast- och kortslutningsskydd. Alternativt kan man använda en sammanbyggd apparat, s.k. personskyddsautomat (RCBO).

Våra jordfelsbrytare håller som max 6 kA.

Skall jag välja B, C eller D karakteristik på dvärgbrytaren?

Vilken karakteristik man ska välja beror på i vilken applikation dvärgbrytaren sitter och hur lång och vilken area kabeln har som den skall skydda (utlösningsvillkoret) och om man har krav på selektivitet.

Man kan få vägledning i Handbok SEK 414 (Dvärgbrytare- Vägledning för val och installation) och SEK 421.

 • Karakteristik B: i anläggningar utan stora inkopplingsströmstötar t.ex. för belysning, vägguttag och styrströmskretsar
 • Karakteristik C: är lämplig där man har måttliga inkopplingsströmstötar från exempelvis mikrovågsugnar transformatorer, motorer osv.
 • Karakteristik D: är lämplig där man har höga inkopplingsströmstötar t.ex. vissa motorer

Viktigast är att man alltid säkerställer utlösningsvillkoret och att man där beaktar minsta kortslutningsström som kan uppträda vid fel. Vid installation av dvärgbrytare B, C och D skall alltid märkströmmen vara lägre än kabels strömvärde.

Var ska nollanslutningen placeras på 4-polig personskyddsbrytare?

Nollan kan läggas antingen till vänster eller till höger på produkten.

Var hittar jag MBUS och Modbus protokoll / tabeller till energimätarna?

Gå in på aktuell energimätare och välj fliken "Ladda ner". Under "Produkt-bilaga" ligger protokoll / tabeller till energimätaren.

Se exempel ECM380D

Får jag skapa en 3-polig dvärgbrytare av tre stycken 1-poliga?

Nej. Det är inte tillåtet att sätta en sammankopplingsskena på vipporna på tre 1-poliga dvärgbrytare för att göra den 3-polig. 3-poliga dvärgbrytare är även mekaniskt ihopkopplade inne i produkten, alltså inte bara via vipporna. Genom att använda en sammankopplingsskena får man ingen tillförlitlig frånkoppling.

Kan jag ansluta en jordfelsbrytare på ovan- eller undersidan?

Det spelar ingen roll om du ansluter en jordfelsbrytare ovanifrån eller underifrån bara fas och nolla går in på samma sida.

Hur skall man kapa fasskenor?

1: Önskad längd
Kopparskenorna måste klippas separat. Skjut skenan utanför isoleringen/beröringsskyddet. Klipp kopparskenan vinkelrätt till önskad längd med en kraftavbitartång.
2: Kapning av isoleringen/beröringsskyddet
Det är att nödvändigt att isoleringen/beröringsskyddet är tomt när det kapas. Det rekommenderas att klippa den med kabelkanalsax/sekatör.
3: Justera skenor
Skjut tillbaka kopparskenorna i isoleringen. Respektera ett minsta avstånd på 2mm mellan skenorna och kanten på isoleringen.
4: Ändkåpa
Fasskenan skall förses med rätt ändkåpa för att uppnå en IP2X skyddsnivå

Hur ofta ska jag motionera jordfelsbrytaren?

Minst var sjätte månad ska du motionera Hagers jordfelsbrytare. En lämplig tidpunkt för att komma ihåg detta är när vi ändrar sommar- och vintertid. Allt man behöver göra är att trycka på testknappen; jordfelsbrytaren slår ifrån och man får återställa den för hand. Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel.

Varför fungerar inte testknappen på jordfelsbrytaren?

Jordfelsbrytarens testknapp är förbunden med ett motstånd som ger en felström på 30mA när man trycker på den. Skulle testknappen inte fungera beror det oftast på att nollan ligger ihop med jorden någonstans efter jordfelsbrytaren. Detta kollar man enklast med att ohm-mäta mellan nolla och jord då jordfelsbrytaren är av, då skall värdet vara ∞

Hur felsöker man jordfelsbrytare?

Om ett jordfel uppstår i en elanläggning kan följande felsökningsförfarande användas:

Felfall 1: Jordfelsbrytaren går ej att slå till efter installation.

Felsökning: Se till att nolla och skyddsjord ej har någon förbindelse med varandra. Detta kan kontrolleras med summer eller Ohm-meter.
Kontrollera jordfelsbrytaren genom att frånkoppla samtliga utgående ledningar och prova testknapp samt återställning. Går inte jordfelsbrytaren att återställa så är den felaktig.
Kontrollera att endast skyddade gruppnollor är anslutna till nollskenan efter jordfelsbrytaren.

Felfall 2: Testknapp fungerar ej.

Felsökning: Se till att nolla och skyddsjord ej har förbindelse med varandra, och att testknappskretsen har strömförsörjning.

Felfall 3: Jordfelsbrytaren slår ifrån och går ej att återställa.

Felsökning: Det föreligger ett jordfel i anläggningen. Sök felet genom att frånkoppla alla grupper och återställ jordfelsbrytaren! Koppla därefter in första gruppen och kontrollera om jordfelsbrytaren löser ut! Om inte, frånkoppla första gruppen och tillkoppla andra gruppen o.s.v. Med detta förfaringssätt kommer jordfelet att kunna lokaliseras om det är större än jordfelsbrytarens märkfelström.

Bra hjälpmedel vid felsökning är en jordfelstester eller jordfelsmätare. I enstaka fall kan reläet avmagnetiseras tillfälligtvis efter frånslag. Det går då inte att återställa. Vänta 10-30 minuter då magnetisering ånyo skett och återställ jordfelsbrytaren.

Kan jag ha likspänning på en vanlig dvärgbrytare?

Ja, lägsta spänning för nätspänning DC på en 1-polig dvärgbrytare är 12V och högsta är 60V. Vad gäller AC är lägsta 12V. Vad man bör tänka på är att utlösningskarakteristiken ändras vid likspänning.

Är det tillåtet att arbeta efter en dvärgbrytare?

Ja, det är tillåtet att använda dvärgbrytare som frånskiljare för elektriskt arbete om den uppfyller kraven; tillförlitlig lägesindikering, förutom övriga krav på frånskiljare enligt svensk standard och det gör Hagers dvärgbrytare.

Kabelförläggningssystem och kontorsinstallationer

Finns det möjlighet att få flexibla längder på era fönsterbänkskanaler?

Ja, vi levererar gärna speciallängder som gör att installationen går snabbare och smidigare.
Som standard är de 2 meter.

Hur jordas era fönsterbänkskanaler?

Både stålkanalen BRS och aluminiumkanalen BRA är självjordande. Skarvblecken skär in i godset så att jorden följer med till nästa kanaldel. Vid hörnen sätter man jordkabel och skruv.

Hur ansluter man era 2- och 3-vägs uttag?

Uttagen ansluts antingen med kabel direkt, det finns en lucka på uttaget som det sitter där det finns snabbkoppling och då luckan stängs fås det med automatik dragavlastning. Det går också att använda wago-kablage, du bestämmer själv under installationen eftersom båda möjligheterna finns på uttagen.

Får man lägga FK i Ateha minikanal?

Ja, under följande förutsättningar:

 • Man behöver dubbel isolering mot ledande föremål inuti kanalen och ett verktyg för att demontera locket.
 • Kanalen uppfyller kraven när det gäller demontering av locket. Syftet är att små barn som kryper eller rör sig i närheten av kanalen inte skall ha möjlighet att lossa locket och komma åt ledningarna.
 • När det gäller dubbel isolering mot ledande föremål måste skruven ha isolationsskydd, vara lackad, vara försedd med plasthatt eller liknande. Använd gärna kanaler med dubbelhäftande tejp (ett visst komplement av skruv krävs alltid).
 • Vid förläggning av kraftkabel över 50 Volt krävs skruvfastsättning.

Elcentraler

Hur får jag rätt avstånd mellan gammakapslingarna om jag ska montera flera i kombination?

Det sitter två kopplingsbitar på 3-punktsfästet som följer med kapslingen. Dessa bryts av och sätts i de två chassin som skall sitta bredvid eller över/under varandra. Det garanterar en exakt position och du kan enkelt få dit kåporna.

Vill du veta fler smarta fördelar med gamma-kapslingen, klicka här.

Vilket e-nr har "extra noll- och jordskena" till gamma?

Till gamma finns två kompletta med noll- och jordskenor:

 • en för 13 modulers bredd; GZ30S, E-nr: 2281049
 • en för 18 modulers bredd; GZ40S, E-nr: 2281050

Naturligtvis kan du kombinera ihop dina egna noll- och jordskenor då det finns lösa hållare nolll/jordblock, se mer i vår e-katalog.

Varför bör man inte dra ledningarna som kommer ovanifrån genom ett kallt utrymme?

Om man har VP-rör som går genom både varmt och kallt område finns alltid risken att få kondens i dem. Med riktig otur så kan du råka ut för att fukten rinner tillbaka till centralen, och där orsakar överledning mellan faserna. Jordfelsbrytaren löser i ett sådant fall inte ut.

Vatten kan även samlas i dosor och uttag på vinden.

Kondensproblem kan även uppstå i centraler med hög IP-klass (exempelvis IP 65) som är placerade mot en yttervägg. Hög IP-klass innebär att centralen är mycket tät, ingen luftcirkulation. Vid temperaturomslag kan då kondens bildas direkt i centralen. Detta kan avhjälpas med att man installerar två ventilationspluggar (tillvalsprodukt).

Strömställare och fastighetsautomatik

Max. glimlampström på en trappautomat?

100 mA är max glimlampström på Hagers trappautomater.

Hur aktiverar man astroläget på ur EE180 och EE181?

Steg 1
Tryck på meny och på knappen + (plus) och bläddra fram till astro (3 tryck).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 2
Ställ in koordinater för ”Longitud” med knapparna + & - (plus & minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 3
Ställ in koordinater för ”Longitud” med knapparna + & - (plus & minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 4
Ställ in tidszonen ”Udt” med knapparna + & - (plus & minus).
kl. -12:00 till kl. +12:00 i förhållande till Greenwich-meridianen (UDT = Universal Day Time)
Skall vara +01 i Sverige.
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 5 & 6 är till för att korrigera/finjustera tiden då astroläget aktiveras. Tiden går att förskjuta +/- 120 minuter.

Steg 5
Ställ in förskjutningen för soluppgång ”RI” (Sunrise) med knapparna + & - (plus & minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 6
Ställ in förskjutningen för solnedgång ”SEt” (Sunset) med knapparna + & - (plus & minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 7
Aktivera/avaktivera astroläget med knapparna + & - (plus & minus).
Aktivering = ”On” blinkar
Avaktivering = ”Off” blinkar
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.
* För ett 2-kanaligt ur så tillkommer valet av kanal (A och B)

Steg 8
Uret återgår till startsidan efter aktivering/avaktivering av astroläge.
Visuellt så syns detta genom att en ”stjärna” syns på vänster för kanal A och på höger sida för kanal B.
”On”/”Off” bredvid stjärnan visar om reläet på respektive kanal är till eller från.

Är samma matning till trappautomat och tryckknappar nödvändigt?

Ja, samma fas används till trappautomaten och tryckknapparna

Kan jag på ett 2-kanals astrour köra astrofunktion på en kanal och bara kopplingsur utan astrofunktion på den andra kanalen?

Ja det går utmärkt. Det går även bra att använda enstaka "astrotider" på den kanal som ej har astrofunktion aktiverad. Det vill säga jag kan t ex låta uret tända t ex Måndagar samt Torsdagar via astrotid men sedan använda vanlig programmering till övriga dagar/tider (så kallat "expertläge").

Hur lång är räckvidden på Hagers radio/KNX-system?

Räckvidd (riktvärden)

 • Utomhus: Upp till 100 m
 • Inomhus: Upp till 30 m

Man kan förlänga räckvidden genom att lägga till förstärkare eller genom att aktivera förstärkarfunktionen som finns inbyggd i varje radioaktor (aktorn fungerar då både som aktor och förstärkare). Man kan då komma upp till 600 meter räckvidd.