Information om profilbildning

Samtycke (Godkännande innan du loggar in)

Om du godkänner att vi skapar en profil associerad med tjänsterna på vår webbplats, samtycker du också till att vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig produkter och tjänster som är skräddarsydda specifikt för dina behov och intressen på följande sätt: (i) på webbplatsen, (ii) i nyhetsbrev (om du är prenumerant), (iii) i e-postreklam, och (iv) vid kontakter med vår kundservice. Följande uppgifter används för profileringen:

  • Dina kontaktuppgifter från registreringar, förfrågningar och beställningar
  • De länkar för webbplatser och nyhetsbrev (om du är prenumerant) som du har klickat på
  • De webbplatsfunktioner som du har använt

Detta kan också gälla för Hager-bolag i andra länder om du har kontaktat dem där.

Dina personuppgifter behandlas självklart konfidentiellt och överförs inte till tredje part utanför Hager-gruppen.

Annulering

  • När du klickar på denna ”opt-out”-länk innebär detta att länken placerar en “opt-out”-cookie i den aktuella webbläsaren som du använder fram till dess att denna cookie är raderad. Denna cookie hindrar att din information samlas in när du använder denna webbplats. Genom att klicka på ovanstående länk motsätter du dig också analys av webbplatsanvändning för tidigare nämnda syften och för den profilering som analysen kan leda till. För mer information om detta, vänligen se vår Cookie-policy.
  • Om du vill motsätta dig all typ av profilering ber vi dig vänligen att informera oss om detta genom att skicka e-post till info@hager.se .Vänligen notera att om du gör detta så kommer vi att bli tvungna att ta bort alla kontaktuppgifter från vår databas för onlinemarknadsföring vilket innebär att alla aktuella prenumerationer av nyhetsbrevet också kommer att tas bort.
  • Vänligen se vår integritetspolicy om du vill veta mer om hur du går tillväga för att ta bort alla dina personuppgifter.