Globala webbplatsens sekretesspolicy

Senaste uppdateringen: Maj 2018

Hager respekterar din integritet och vi vill vara genomskinliga om vilka typer av personlig information vi samlar in om dig och hur vi använder den. I den här webbplatsens sekretessmeddelande (nedan kallat "Meddelande") förklarar vi vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter vi erhåller från dig när du besöker en webbplattform (nedan kallad "Webbplats"), och hur du kan utöva dina sekretessrättigheter.

Observera att detta meddelande beskriver insamlingen av personuppgifter som normalt sker på alla Hager-webbplatser och de specifika bearbetningsaktiviteter som äger rum på varje Hager-webbplats kan vara olika. Därför kan vissa av de bearbetningsaktiviteter som beskrivs i detta meddelande inte vara tillämpliga på den specifika Hager-webbplatsen som du besöker.

Om du har några frågor eller undrar över något angående vår användning av din personliga information, var god kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ner i detta meddelande.

Webbplatsen som du besöker hanteras av den lokala Hager-filialen (hädanefter "Hager"), som är datakontrollant för all personlig information som samlas in via en webbplats.

2. Vilken personlig information samlar vi in och varför

Vi samlar in olika typer av personuppgifter på vår webbplats. Den personliga information som vi kan samla om dig faller i stor utsträckning i följande kategorier:

Information som du ger frivilligt

Vissa delar av vår webbplats kan be dig att lämna personuppgifter frivilligt, inklusive:

 • dina kontaktuppgifter: t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress, kön

 • detaljer om de produkter/tjänster du använder eller är intresserad av

 • kreditkortsuppgifter

 • Företagsrelaterade kontaktuppgifter, inklusive din företagsanslutning

 • Meritförteckningar och jobbansökningar för online-rekryteringssyften

Den personliga information som du uppmanas att tillhandahålla, och anledningarna till varför du uppmanas att tillhandahålla den, kommer att bli tydlig för dig vid den tidpunkt vi ber dig att lämna din personliga information.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår hemsida kan vi automatiskt samla in information från din enhet. I vissa länder, inklusive länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personlig information enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

Specifikt kan informationen vi samlar in automatiskt innehålla information som din IP-adress, enhetstyp, unika identifieringsnummer för enheter, webbläsartyp, inställningar, ungefärlig geografisk plats (t.ex. land eller stad) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår hemsida, inklusive de sidor som är tillgängliga och länkar du har klickat på.

Att samla denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare som kommer till vår webbplats, varifrån de kommer ifrån och vilket innehåll på webbplatsen är intressant för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra vår webbplats kvalitet och relevans för våra besökare.

Vi använder cookies och liknande spårteknik (gemensamt kallat, "Cookies") för att samla in och använda personlig information om dig. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan kontrollera cookies, se vårt Cookiemeddelande .

Information som vi erhåller indirekt från tredje part

Från tid till annan kan vi få personlig information om dig som vi hämtar från andra källor (till exempel installatörer när de skapar ett konto för dig på en av våra webbplatser).

De typer av information som vi samlar in från tredje part kan innehålla: e-postadress, detaljer om din befintliga installation etc. Vi använder den här informationen för att behålla och förbättra noggrannheten i de register vi håller om dig, för att ge teknisk hjälp för upprättandet eller underhåll av våra lösningar och för att hantera vårt kundkontoförhållande med dig.

3. För vilka ändamål vi använder din personliga information

Vi använder de personuppgifter vi samlar in från dig för följande ändamål:

 • för att skapa ditt konto på vår hemsida

 • att kommunicera effektivt med dig och att svara på eventuella frågor eller frågor du kan ha

 • för att hantera dina online-inköp på vår hemsida

 • att administrera och övervaka stabiliteten och prestandan på vår webbplats för att förbättra den

 • för att säkerställa att innehållet på vår webbplats är relevant för dig och presenteras på bästa sätt

 • att skicka information eller kampanjer om våra produkter och föreslagna tjänster

 • att låta dig prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • att skicka dig personliga annonser som vi tror kan intressera dig baserat på dina önskemål och din användning av vår webbplats

 • att meddela dig när uppdateringar av vår webbplats är tillgängliga och om ändringar av produkter eller tjänster som vi erbjuder eller tillhandahåller genom den

 • att förstå dina preferenser och förbättra din erfarenhet och kundtillfredsställelse när du besöker vår hemsida och våra tjänster

 • att utföra statistiska analyser om användningen av denna webbplats och besöksfrekvensen

 • för rekryteringsändamål (var vänlig läs den sekretesspolicy för jobbansökan som finns på vår hemsida)

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in från dig endast för de ändamål som beskrivs i detta meddelande eller för de ändamål som vi förklarar för dig när vi samlar in din personliga information.

4. Vem vi delar dina personuppgifter med

Vi kan avslöja din personliga information till följande kategorier av mottagare:

 • to till Hager-filialer, tredjepartsleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leverans av, tillhandahålla funktionalitet för eller hjälpa till att förbättra säkerheten i vår app) eller den som annars behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i detta meddelande eller meddelas dig när vi samlar in din personliga information

 • till någon behörig brottsbekämpande myndighet, regleringsorgan, myndighetsbyrå, domstol eller annan tredje part där vi anser att sådant avslöjande är nödvändigt (i) för att följa gällande lagar eller andra författningar, (ii) för att etablera eller försvara våra lagliga rättigheter, eller (iii) för att skydda dina eller andra personers vitala intressen

 • till en potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med eventuella föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen får den endast använda din personliga information för ändamålet som beskrivs i detta meddelande

 • till någon annan person med ditt samtycke till spridning

5. På vilken rättslig grundval behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar den personliga information som samlats på vår webbplats baserat på nödvändigheten att hantera vår relation med dig enligt våra legitima intressen som beror på de gällande personuppgifterna och det specifika sammanhang där vi samlar in dem eller baserat på ditt samtycke.

Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att uppfylla ett lagligt krav eller för att upprätta en kontakt med dig, kommer vi att göra det klart vid den aktuella tidpunkten och ge dig råd om huruvida tillhandahållandet av din personliga information är obligatorisk eller inte (såväl som av de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar din personliga information).

På samma sätt, om vi samlar in och använder din personliga information i enlighet med våra (eller någon tredje parts) legitima intressen, kommer vi att klargöra vad vilka de legitima intressena är vid den aktuella tidspunkten.

6. Överföring av personlig information utanför EU/EESEEA

Vi arbetar på global nivå och därför kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. I vissa fall kan dessa länder vara belägna utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och kan därför ha lagar om dataskydd som skiljer sig från lagstiftningen i ditt land.

Specifikt finns våra webbplatsservrar i EU/EES, men vi kan dela eller ge tillgång till din personliga information till Hager-filialer, tredjepartsleverantörer och partners som kan vara verksamma utanför EU/EES (till exempel kan vi använda webbhotell eller cloudtjänsteleverantörer som lagrar eller får tillgång till din personliga information utanför EU/EES).

Om så är fallet ser vi till att dina personuppgifter överförs till tredjeländer utanför EU/EES som anses vara "adekvata" av Europeiska kommissionen. En lista över lämpliga länder finns här), eller alternativt, där din personliga information inte skickas till ett land som ger adekvat skydd, kommer vi att införa lämpliga skyddsåtgärder för att garantera att din personliga information förblir skyddad medan den behandlas utanför EU/EES i enlighet med gällande sekretesslagar. Dessa lämpliga skyddsåtgärder kan innefatta undertecknande av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler med Hager-filialen, tredjepartsleverantören eller samarbetspartnern utanför EU/EES med vilken vi delar din personliga information. För mer information om överföring av personlig information utanför EU/EES, se avsnittet "Kontakta oss" nedan.

7. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs i detta meddelande och där vi har en pågående legitim verksamhet som gör att det behövs (till exempel för att tillhandahålla en tjänst du har begärt).

När ändamålet att behandla dina personuppgifter inte längre föreligger, eller om lagringstiden har upphört eller om du ber oss att radera din personliga information, kan vi fortsätta att lagra din personliga information under en begränsad tid om nödvändig för att följa gällande lagliga, skattemässiga eller redovisningsrelaterade krav.

När vi inte längre har ett syfte att behandla din personliga information, kommer vi att se till att din personliga information blir antingen raderad eller anonymiserad.

8. Hur vi skyddar din personliga information

Vi är engagerade i att säkerställa säkerheten för din personliga information. Vi använder effektiva försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten och säkerheten för den personliga informationen på vår webbplats, genom att använda tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder, som brandväggar och noga utvecklade säkerhetsprocedurer, till exempel när du anger konfidentiell information (till exempel inloggningsuppgifter eller information som lämnas in från webbplatsen). Vi krypterar överföringen av den informationen med SSL (Secure Socket LayerTechnology). Dessa tekniker, procedurer och andra åtgärder används för att säkerställa att din personliga information förblir skyddad, säker och endast tillgänglig för dig och de som du har auktoriserat att få tillgång till din personliga information. Ingen internet, e-post eller annan elektronisk överföring är dock helt säker eller felfri, så du bör vara noga i att bestämma vilken information du skickar till oss på detta sätt.

9. Minderåriga

Tjänsterna som vi tillhandahåller på denna webbplats är inte avsedda för personer under 18 år. Om du är under 18 år, lämna inte din personliga information på denna webbplats.

10. Vilka personuppgifter du har och hur du kan utöva dem

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Du kan begära åtkomst till och få en kopia av din personliga information.

 • Du kan också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga korrigeras eller kompletteras.

 • Du kan begära att din personliga information raderas under vissa juridiska förhållanden (till exempel, där personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå de syften för vilka informationen ursprungligen samlades in).

 • Dessutom kan du invända mot behandlingen av din personliga information, be oss att begränsa behandlingen av din personliga information eller begära flyttbarhet av din personliga information under vissa juridiska villkor

 • Du har rätt till borttagning av elektronisk marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig när som helst och helt gratis. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "unsubscribe" eller "opt-out" i reklam e-mailen vi skickar dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (t.ex. postmarknadsföring eller telemarketing), var god kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som finns under rubriken "Hur du kontaktar oss" nedan.

 • På samma sätt, om vi har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan det återkallades, och det påverkar inte behandlingen av din personliga information som utförs i enlighet med lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.

 • Du har rätt att framställa klagan till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information. För mer information kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns tillgängliga här.

Du kan utöva ovanstående rättigheter när som helst genom att kontakta oss enligt beskrivningen under avsnittet "Kontakta oss" nedan. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med gällande dataskyddslagar

11. Externa länkar

Om någon del av vår hemsida ger länkar till tredje parts webbplatser, gäller inte detta meddelande för sådana webbplatser. Vi är inte ansvariga för online-samlingen på tredje parts webbplatser och vi rekommenderar att du undersöker sekretessmeddelandena som publiceras på dessa webbplatser för att förstå deras förfaranden för att samla in, använda och avslöja personuppgifter.

12. Uppdateringar till detta meddelande

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande som svar på förändringar av juridisk, teknisk eller affärsmässig typ och där så kommer vi att tillhandahålla en uppdaterad version av detta sekretessmeddelande på vår webbplats.

Du kan se när det här sekretessmeddelandet uppdaterades senast genom att kontrollera "senaste uppdateringsdatum" som visas högst upp i det här sekretessmeddelandet.

13. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor, problem eller klagomål om detta meddelande, eller hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, kontakta oss via hjälp av detta kontaktformulär.

Om du är kund hos Hager, vänligen notera också vår globala kunds sekretesspolicy.

Om du är leverantör till Hager, vänligen notera också vår globala leverantörs-sekretesspolicy