Skolanpassade utbildningar

Utbildningsprogram

Vi arbetar efter train the trainerkonceptet vilket innebär att vi erbjuder lärarkåren utbildning och nyhetsinformation och möjligheten att hålla sig uppdaterad med det senaste för att sedan vidarebefordra denna information till sina elever.

Vi erbjuder utbildning inom:

Allmänt Hager (kurstid: 3 tim)

En kurs för vidareutveckling inom normcentralteknik gällande utlösningsvillkor och jordfelsbrytarteknik. Vi kommer också visa det senaste inom kanalisation och kontorslösningar. En annan intressant del som tas upp under denna kurs är Hagers digitala hjälpmedel som kommer att vara mycket värdefullt att addera till i er ordinarie utbildning.

Kursinnehåll

 • Utlösningsvillkor, normcentraler
 • PSA vs JFB. Personskyddsautomatens fördelar
 • Flexibla kontorslösningar, kanalisation, golvboxar, stavar, stubbar
 • Hagers digitala hjälpmedel
 • Hagercentral (Enkla sättet att ta fram dokumentation till din central: Enlinjeschema, layout , CE-märkning, gruppförteckning) Hagercentral.se
 • Beräkningsprogram kontaktorer
 • Kalkylprogram kanalisation

HagerCad (kurstid 4 tim)

Hagercad hjälper dig att planera och projektera bättre. På vägen till den perfekta lågspänningsfördelningen besparar verktyget dig flera arbetsuppgifter. T.ex. kretsschema som skapas automatiskt efter att du tidigare har listat önskade komponenter. Det är inte bara möjligt att skapa enpoligt schema utan också flerpoligt schema. Även plintschema genereras automatiskt.

Kursinnehåll

 • Systemöversikt av programvaran
 • Projektadministratör
 • Kretsscheman
 • Automatisk och manuell beräkning av kapsling
 • Automatisk Layout
 • Automatiskt enpolig/flerpoligt kopplingsschema
 • Automatisk värmeberäkning
 • Märkning

Förkunskaper:
Grundläggande kunskaper om Microsoft Windows

KNX easy (kurstid 1 dag)

KNX fast enklare
KNX är ett område som idag växer och där vi ser ett behov av framtida kompetenta elektriker. KNX easy är det enkla sättet att ”programmera” ett KNX-projekt på. Projektet driftsätts snabbt och enkelt med programmeringsverktyget TXA100. Allt görs med din smartphone, surfplatta eller dator via en kostnadsfri App.

Kursen ger er en möjlighet att under en dag få en god insyn i KNX-världen och goda förutsättningar för att undervisa i KNX easy.

Kursinnehåll

 • Produktsortiment
 • Projektering
 • Installation
 • Driftsättning – via TXA100
 • Förändring i programmering– via TXA100
 • Dokumentation
 • Applikationsexempel

KNX ETS certifieringskurs (kurstid 5 dagar)

Planera, programmera och driftsätta en KNX-anläggning. I anslutning till kursen ges möjlighet att avlägga certifieringsprov för KNX Associations certifieringssystem.

Kursinnehåll

 • KNX-teknologi
 • Komponenter
 • Projektering med ETS 5
 • Driftsättning av belysningsstyrning
 • Driftsättning av markis/persienstyrning
 • Parametrering

Kostnad: 8.900 kr per deltagare

Intresseanmälan

Är du eller din skola intresserad av utbildningar från Hager? Kontakta oss via nedanstående länk. Skriv "Skolpaket" i ämnesraden och beskriv kort om vilka utbildningar du är intresserad av. Kom ihåg att bifoga dina kontaktuppgifter.

Du kan även nå oss via telefon: Niklas Melin 031-706 39 14

Kontakta oss