Vårt sociala ansvar

med fokus på familjen

Vårt sociala ansvar

Vi ser oss själva som en del av samhället och är som företag engagerade i det lokala samhället där vi lever och verkar. Vi gör med olika initiativ, insatser i alla våra marknader för att skapa bättre förutsättningar för mäniskor i deras vardag. Hager stöder genom nationella och internationella projekt bland annat barns utveckling och utbildning, vetenskap och forskning, miljö, konst och kultur.

Projekten som drivs av Peter och Luise Hager Foundation är bra exempel - de främjar aspekter som kulturmedvetenhet, utbildning och socialt engagemang. "Ingénieur'e: oser" -programmen är ett annat bra exempel där vi öppnar våra Franska filialer för att särskilt främja kvinnornas roll inom teknikyrken.

Fokus på familjen i Hager Sveriges sociala ansvarsarbete

Hager är ett familjeägt företag – och självklart är familjen viktig för oss. Därför har vi valt att hjälpa familjer med svårt sjuka barn i vårt CSR-arbete som vi kallar Familj till Familj.
Engagemang, energi och familj är centrala begrepp för Hager – värdeord som genomsyrar hela CSR-arbetet.

När vardagslivet stannar
Svårt sjuka barn från hela landet remitteras till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Under den tid barnen behöver vård och behandling har familjen möjlighet att bo på Ronald McDonald hus*. Oavsett om det är akut eller planerat, om det handlar om några dagar eller flera veckor, så sätts vardagslivet på paus när allt fokus ligger på barnets tillfrisknande.

Hager hjälper till
Vi vill stötta familjerna på Ronald McDonald hus i Göteborg genom att erbjuda enklare tjänster för att de ska kunna släppa vardagens bekymmer. Det kan handla om hjälp under vistelsen i Göteborg, eller något kopplat till deras boende på hemorten.

Dagsverken och volontärarbete
Till exempel kommer vi att finnas på plats på Ronald McDonald hus under året då vår personal genomför frivilliga dagsverken. Syftet är att avlasta personal och hjälpa de boende familjerna med enklare sysslor. Vi kommer också att förlägga möten i huset och uppmuntra vår personal att engagera sig som volontärer.

*Ronald McDonald hus i Göteborg kan ta emot upp till 41 familjer samtidigt. Varje år får mellan 600 och 700 familjer möjlighet att bo där under både korta och långa behandlingsperioder.