Produkt / Marknad

Produkt / Marknad

Johan Ran
Head of Marketing & Communication
Tel.: 031-706 39 05

Ingemar Malmland
Market Manager Commercial
Tel.: 031-706 39 33

Maria Eknefelt
Market Manager Commercial
Tel.: 031-706 39 22

Björn Rudolfsson
Market Manager Residential
Tel.: 031-706 39 35

Mikael Hylander
Market Manager Residential
Tel.: 031-706 39 11

Axel Bergström
Digital Marketing Manager
Tel.: 031-706 39 13

Catrin Bogren
Marketing Communication Manager
Tel.: 031-706 39 30