Säkra före olyckan, inte efter

Överspänningsskydd skyddar din hemelektronik

Åskväder kan vara både vackert och spännande men också skrämmande. Försiktighet vid åska kan löna sig då alla elektriska apparater och anläggningar påverkas av de överspänningar som bildas vid åskväder. Datorer, TV-apparater, kyl och frys, telefoner och DVD-spelare kan förstöras helt eller delvis om hemmet är oskyddat. Blixten innehåller väldigt mycket energi och trots att den endast är någon centimeter tjock innehåller den tillräckligt mycket energi för att tända en miljon 100 W lampor!

Antalet åskdagar i Sverige varierar beroende på var du bor. Bor du på västkusten, som är en av de åsktätaste platserna, kan man förvänta sig drygt 25 åskdagar om året. I Sverige har vi generellt mellan 5-20 åskdagar per år och vi träffas av hundratusen blixtnedslag om året. Jämfört med övriga världen är vi ganska förskonade på grund av att vi lever i ett förhållandevis kallt klimat men globala uppvärmningen kan bidra till att det blir mer åska i framtiden.
Om du vill försäkra dig mot problem vid blixtnedslag och överspänningar bör du välja ett modernt system för överspänningsskydd, och kvalitet lönar sig. Billigare varianter av överspänningsskydd klarar inte ett riktigt blixtnedslag. Åskledare, hjälper endast delvis då den bara avleder om blixten slår ner i eller på huset. Det är dock vanligare att blixten slår ner en bit från huset och kommer in kabelvägen vilket innebär att du måste skydda din elcentral innan blixtens energi når den.

Vill du säkra upp ditt hem finns det hjälp att få av din elinstallatör som på ett par timmar kan bygga ett komplett skydd anpassat för just ditt hus. Kostnaden är lägre än den du får vid ett kraftigt blixtnedslag, även om du har ett fullgott försäkringsskydd.

Säkra före olyckan, inte efter!

Vilka är de mest vanliga orsakerna till skador genom överspänning?

  • Direkt blixtnedslag (även då extern åskledare finns)
  • Blixtnedslag inom ett avstånd av två kilometer
  • Tillfälliga spänningsvariationer orsakad av elleverantören
  • Kortslutningar

Vilka skador orsakar överspänningen?

  • Skador på elektronik som inte kan repareras. Även skenbart oskadade komponenter får ofta inte anslutas till direkt skadade delar, skadorna kan vara osynliga och slå ut systemet ytterligare en gång.
  • Höga återanskaffningskostnader. En normal hemförsäkring täcker visserligen sådana skador men avskrivningen på elektronik gör att man i princip endast får en mindre ersättning.
  • Driftsavbrott och skador på anläggningar för värme, kyla och kommunikation.

Varför ska man investera i ett överspänningsskydd med hög kvalitet?

  • Hur väl man än är försäkrad som täcker den aldrig hela den ekonomiska förlusten. Självrisk och åldersavskrivning begränsar detta.
  • Vissa skador kan aldrig täckas av en försäkring eller kräver omfattande diskussioner med försäkringsbolag. Detta tar tid och kraft.
  • Efter nyanskaffning eller reparation av en dator som använts i flera år, behövs ofta mycket arbete för att återskapa och återinstallera programvaror, konfigurationer, tidigare nedladdade programuppdateringar och annat som anpassats under dessa år.