Personskyddsbrytare - en lösning alla vinner på

Personskyddsbrytare - en lösning alla vinner på

Leif Hallén, VD, på Hager Elektro AB finns med i en mycket intressant artikel i Solar Magasin. Han ger där sin syn på saken om varför personskyddsbrytaren bör vara en viktig del av alla installatörers vardag. Läs hans 10 argument och om varför IKEA i snart 20 år har satt personskyddsbrytare på alla utgående grupper i varuhusen.

Här kommer argument 1-3, resten av argumenten och artikeln i sin helhet kan du läsa här

1. Elsäkerheten blir högre.
2. Kunden får en bättre elanläggning.
3. Kunden slipper problemet med läckströmmar.