Energieffektivt

Närvarodetektorer optimerar energieffektiviseringen

Med energikostnader som skjuter i höjden, ökade krav på användare att uppfylla energimål och byggnormer, är det ett vettigt initiativ att ta kontroll över energianvändningen.

Det finns flera lösningar för att sänka sin förbrukning. Om man t.ex. använder närvarodetektorer som dimrar belysningen beroende av närvaro och tillgängligt dagsljus, kan energibesparingen maximeras. Enbart att implementera denna lösning har visat sig sänka förbrukningen av energi för belysning med upp till 70%. (Källa: Building Energy Research Group, Institutionen för bygg och anläggning, City University of Hong Kong).

Närvarodetektorer

Närvarodetektorer är idealiska för styrning av belysning i kontorsutrymmen eftersom de detekterar både stora och små rörelser (till exempel en person som arbetar vid ett skrivbord). När det övervakade området är "obebott" kommer belysningen att släckas, vilket minimerar energiförbrukningen.

Med närvarodetektorer kan man även använda konstantljusreglering, en funktion som oftast saknas i rörelsevakter. Närvarodetektorerna kan då mäta det naturliga ljuset som kommer in i rummet, och genom att dimra ner belysningen under perioder med höga omgivande naturliga ljusnivåer, undviks onödig användning av energi. Företag som vill hantera värme, ventilation, luftkonditionering (HVAC) och belysning på ett bättre sätt kan uppnå betydande energibesparingar vid användning av Hagers närvarodetektorer.

  • Användning av närvarodetektorer gör att apparater & tjänster enbart är på när de behövs, vilket reducerar onödig energiförbrukning.
  • Hagers lösningar kan spara energikostnader & minska koldioxidutsläppen med flera ton.