Svartedalsskolan, Biskopsgården

Den 12 500 kvadratmeter stora byggnaden är modern och rymmer 750 elever i årskullarna fyra till nio. När det kommer till elinstallationerna är allting genomtänkt och anpassat för framtiden.

Fakta

Plats Biskopsgården, Göteborg
Sammanlagd byggtid 28 mån
Färdigställt Sommaren 2020
Lokalens syfte Skola
Total yta 12 400 m2

Projektdeltagare

Byggare Flodén Byggnads AB
Fastighetsägare Göteborgsregionen
Elkonsult Rejlers Sverige AB
Elinstallatör Elect Service AB
Arkitekt Wahlström & Steijner Arkitekter AB
Fastighetsförvaltare Göteborgsregionen

Utforska skolan på nära håll!

”Anledningen till att vi valde Hagers produkter var att vi fick ett bra förtroende för dem. Under projektets gång fick vi sedan mycket hjälp.”

Johan Lövgren
Arbetsledare, Elect Service AB

En modern skola rustad för framtiden

På Svartedalsskolan i Biskopsgården blev 66 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan år 2019. Det är en bra bit under snittet i landet som ligger på 85 procent. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja genomsnittsbetygen. Bland annat har man byggt en helt ny skola.

Den nya skolan, som invigdes under höstterminen 2020, är både stor och modern. Arkitektkontoret Wahlström och Steijner gav byggnaden en pyramidliknande form så att den skulle smälta in bland de omgivande kullarna.
Den 12 500 kvadratmeter stora byggnaden rymmer 750 elever i årskullarna fyra till nio. Förutom skollokaler ryms även bibliotek, matsal, storkök och idrottshall. Även en överglasad atriumgård har skapats som en bonusyta för utställningar, workshops och uppträdanden. När det kommer till elinstallationerna är allting genomtänkt och anpassat för framtiden.

Produkter och lösningar i projektet

Fler bilder från skolan

Se hur vi kan modernisera skolor för en bättre framtid