Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus rustas för framtiden

Vid om- och nybyggnationen av Nya Södertälje sjukhus har vi på Hager tillsammans med ÅF arbetat fram en specialanpassad KNX-lösning. Projektet omfattar även installationer av skräddarsydda lösningar med våra centraler, stavar och väggmonterade kanaler.

För att möta framtidens vårdbehov gör Stockholms län stora satsningar i upprustningen av regionens hälso- och sjukvård. Först ut är Nya Södertälje sjukhus. Byggnationerna på sjukhusområdet omfattar 22.000 kvadratmeter nybyggnad samt 16.000 kvadratmeter ombyggnad och kommer att pågå fram till och med hela år 2018. Ambitionen är att nybyggnationen ska certifieras som Miljöbyggnad nivå Guld.

Arbetet tillsammans med ÅF startades i ett tidigt projektskede, vilket gav oss på Hager goda möjligheter att vara en aktiv rådgivare i framtagandet av de tekniska lösningarna. Kunskapen från vårt tekniska supportteam bestående av ansvarig konsultsäljare, projektsäljare och kundsupport, har resulterat i en energi- och kostnadseffektiv KNX-lösning som är optimalt anpassad efter verksamhetens behov. För att säkerställa kompetensnivån och förbereda för en enkel installation har installatörerna på Skanska Installation även genomgått en KNX certifieringskurs i Hagers regi. Sjukhusets KNX-lösning har tagits fram för att på ett smart sätt styra belysningen med hjälp av DALI-styrning och närvarodetektorer tillsammans med våra strömställare.

Projektet omfattar även installation av skräddarsydda KNX-centraler som byggts i samarbete med vår apparatskåpsbyggare Rimeda.

Väggmonterade fönsterbänkskanaler, både för invändigt och utvändigt montage, är framtagna i specialanpassade längder för att säkerställa en så enkel installation som möjligt.

Specialprofiler med anpassade aluminiumkanter är konkreta exempel på produktanpassningar som diskuterats fram tillsammans under projektets gång. Allt för att underlätta installatörens arbete på plats. Hagers fönsterbänkskanal i aluminium (BRA) sitter monterade i stora delar delar av sjukhuset t.ex. patientrum, receptioner, personalrum och akutmottagning.

Kontakt:
Konsultsäljare Hager: Gunnar Wennerberg
Projektsäljare Hager: Joakim Loman
Teknisk support Hager: Martin Jonsson
Konsult: ÅF
Installatör: Skanska Installation