Lättanvänd visualisering

med domovea

Referensobjekt
Kungsmässan köpcentrum

Kungsmässan är ett köpcentrum i Kungsbacka som 2001 gjorde en omfattande ombyggnad och inhyser idag 90 butiker. Sedan ombyggnaden har man kontinuerligt arbetat med att utveckla Kungsmässan för att ge kunderna bästa möjliga helhetsupplevelse. I samband med ombyggnaden valde man att satsa på KNX som kommunikationslösning och idag styrs hela Kungsmässans belysning med centrala tänd- och släckfunktioner ihop med larmsystemet.

”Lösningen har hela tiden gett oss en bekväm och pålitlig anläggning, säger Anders Nilsson Husvärd på Aranäs fastigheter.”

En smidig mätuppsamling och belysningsstyrning

För att få bättre kontroll över butikernas energikonsumtion bestämde sig Kungsmässans ledning att under 2017 installera individuell mätning i alla butiker. Tillsammans med elinstallatören Elektro Emanuel kontaktade man då Hager för hjälp med projektering av anläggningen.För att enkelt kunna visualisera energiförbrukningen i varje butik föll valet på att installera ett energiövervakningssystem i form av en ”domovealösning”, som även gör det möjligt att enkelt styra belysningen. .

"Jag ser stora fördelar i att vi nu enkelt med Domoveas hjälp kan debitera våra butiker för energiförbrukningen på ett enkelt och rättvist sätt säger Johan Juven, redovisningsekonom på Aranäs fastigheter.”

Domovea är en till stor del förkonfigurerad, enkelt installerad och framför allt lättanvänd visualisering för fastigheter med KNX easy-system eller KNX driftsatt med ETS.

Lättanvänd visualisering
med domovea

Tack vare appen från domovea får du en enastående översikt av anläggningens funktioner och energiförbrukning, oavsett om du använder dator, surfplatta eller smartphone. ”Appen är ett mycket bra verktyg som fungerar klockrent och ger mig en flexibilitet när det kommer till att styra främst belysningen i anläggningen säger Anders Nilsson på Aranäs fastigheter.”

”Ett tätt och bra samarbete mellan installatören Elektro Emanuel, Aranäs fastigheter och Hager har fortlöpt genom projektet. Det goda samarbetet ihop med Hagers goda kvalitet både på produkt- och supportsidan har gjort att projektet bara rullat på säger Tobias Segerström, ansvarig projektledare på Elektro Emanuel.”

Fakta

  • Årtal: 2017
  • Plats: Kungsbacka
  • Kategori: Köpcentrum


  • Yta: 11.000 m2
  • Fastighetsägare: Aranäs fastigheter
  • Installatör: Elektro Emanuel Kungsbacka

Fördelar

  • Få kontroll på energikonsumtionen
  • Enkelt att debitera affärsinnehavarna
  • God och enkel översikt av anläggningens funktioner
  • Flexibel och enkel belysningsstyrning med hjälp av domovea-appen

Medverkande i projektet

Projektledare, Elektro Emanuel: Tobias Segerström
Ekonom, Aranäs fastigheter: Johan Juven
Husvärd, Aranäs fastigheter: Anders Nilsson

Ytterligare information om produkter och lösningar i projektet