Infälld fönsterbänkskanal

en problemlösare

Referensobjekt
Alfagatan Mölndal

Hager lägger i dag stora resurser på utveckling och innovation. 730 anställda arbetar med forskning och utveckling och mer än 6% av omsättningen investeras årligen på detta område. Inom innovation och produktutvecklingsområdet läggs mycket fokus på att ta fram tidseffektiva och montagevänliga produkter. Det har bl.a. mynnat ut i den infällda kanalen BKIS som valts i projektet på Alfagatan i Mölndal där snabbt och enkelt montage samt kundanpassad lösning var betydelsefullt.

Objektbeskrivning

Området kring Pedagogen Park och Jolens industriområde är i ett mycket expansivt skede. Här har många intressanta företag sina kontor så som, Kappahl, Bravida, Armatec, Mary Key m.fl. och det planeras för ytterligare byggnation med nya kontor, bostäder och butiker. Här i Jolens industriområde har nytt kontor byggts för ISAB och Kungälvs rör. Det anrika elföretaget Inter El fick uppdraget att utföra elinstallationen i projektet.

BKIS

Den infällda kanallösningen BKIS har valts i projektet. Kanalen har stora fördelar inte minst utseendemässigt. I och med att den bygger ut minimalt från vägg smälter den in i inredningsmiljön på ett elegant sätt. Det blir enkelt att möblera samt hygien- och kostnadsmässigt blir det också en fördel med BKIS, damm och smuts blir inte liggande på kanalen vilket underlättar städning och ger en kostnadsbesparing för brukaren.

En problemlösare

Under projektets gång visade det sig att det fanns en utmaning med att dra fram givarkabeln till alla radiatorer. I och med installationen av den infällda kanalen där man spårade upp väggen fanns plötsligt plats att dra givarkabeln. Detta sparade installatören mycket tid plus att kablarna kunde gömmas på ett effektivt sätt. ”Via spåröppningen som gjordes kunde vi ta oss fram med givarkabeln till radiatorerna så att de blev osynliga”, säger Rickard Alvén, ledande montör och ansvarig för projektet.

Montaget

Inter El som inte tidigare installerat BKIS upplevde installationen mycket positiv. ”Snabbt och enkelt vilket jag inte trodde från början. Alla konsoler kunde monteras upp innan mellanväggarna sattes på plats. Monteringen är mycket enkel då endast ett spår i väggen på 105-110mm krävs. Spårningen görs enklast med laser och cirkelsåg. Varje regel förses med en monteringskonsol och därefter är det fritt fram att sätta dit sidfronterna upp- och nertill. I projektet har man installerat kanalen både i enkel och dubbelgips vilket fungerat utmärkt. ”Med hjälp av lasern gick det mycket fortare än vad jag räknat med”. Vi är nu så positivt inställda till denna kanalisationslösning att den blir självklar för oss att använda i kommande projekt. BKIS kommer absolut bli vårt förstahandsval framöver”, sammanfatar Rickard.

Fakta

Årtal: 2017/2018
Plats: Mölndal
Kategori: Kontor / Lager
Fastighetsägare: Kretskortet 1
Installatör: Inter El

Fördelar

  • Hygien- och miljövänlig lösning med infälld kanal (BKIS)
  • Infälld kanal ger en snygg och stilren installation
  • BKIS blev en problemlösare för andra delar i entreprenaden såsom kabel till radiatorer

Ytterligare information om produkter i projektet