Humanisten i Göteborg

Humanisten i Göteborg
Ställverk från Hager

Nu görs en mycket stor satsning på Humanisten av Göteborgs Universitet och Akademiska Hus. Hela humanistiska fakulteten ska samlas under ett tak i ändamålsenliga lokaler som är attraktiva för såväl studenter som lärare och forskare.

I projekt Humanisten har uppdraget varit att samla alla humanistiska institutioner i en anläggning i Renströmsparken och att skapa mera utrymmen för möten, självstudier och studier i grupp, detta i öppna rumssammanhang i ett nytt studielandskap.

Hager – en pålitlig leverantör av energidistribution

Universitetet Humanisten beläget nära Götaplatsen och dess kulturområde är ett byggprojekt som pågår under en treårs-period. Det ställer höga krav på styrning och kvalitet på allt elmateriel som installeras inom byggnaden. Hager fick förtroendet att leverera energidistributionen i detta projekt vilket innefattade både lågspänningsställverk och fördelningscentraler. EL-Finess arbetsledare Pelle Hultman tycker att samarbetet med Hager flutit på utmärkt både vad det gäller kvalitet, leveranser och uppföljning.

Komplett lågspänningsställverk, Hager Quadro

Lågspänningsställverk

Till projektet levereras ett komplett lågspänningsställverk, Hager Quadro. Arbetet som genomförs är en utbyggnad av det befintliga ställverket som är från byggnadens begynnelse. Ställverket har 6 st inkommande fack, á 250A. Fördelning av ett stort antal lågspänningsgrupper skyddade av effektbrytare samt en huvudsäkringsbrytare; ACB 1600A. Ställverket har också ljusbågsvakt, jordfelsövervakning, Megacon. Statistikenergimätare förekommer på ett antal utgående grupper.

UniversN – centraler från Hager

Fördelningscentraler ur UniversN-serien används i projektet. Ett flexibelt kapslingssystem som finns i utförande från IP44 till IP65. I projekt Humanisten installerades 13 st fördelningscentraler med märkströmmar upp till 250A.

Fördelningscentral ur UniversN-serien

Fakta

Bruttoarea: Ca 16.600 kvm nybyggnation och ca 19.400 kvm ombyggnation
Årtal: 2018
Uppdragsgivare: Akademiska hus
Huvudentreprenör: NCC
Arkitekt: KUB Arkitekter
Elkonsult: Rejlers
Elinstallatör: El-Finess i Göteborg
Hager: Leverantör av LSP-ställverk och elcentraler

Fördelar

  • Överskådligt modernt säkringslöst ställverk
  • Ställverk med ljusbågsvakt för felövervakning
  • Fastighetscentraler med säkerhetsprodukter som är optimerade för säker drift