Ett projekt med lösningen i fokus

Referensobjekt
Hälsans hus i Kungshamn

I april 2018 stod den nya vårdcentralen i Kungshamn klar. Anläggningen är effektivt uppbyggd och rymmer både vårdcentral, barnmorske- och ungdomsmottagningar, folktandvård, rehab och ett apotek.

BR Axelssons El som är en etablerad installatör i regionen har stått för elinstallationen i projektet. I projektet valde BR Axelssons El att arbeta med samtliga fyra produktsegment från Hager och har på så sett kunnat utnyttja kompetenser inom flera produktområden. ”Att köpa bredden från en leverantör har varit smidigt och förenklat projektprocessen”, enligt Albin

Produktlösningar

Kanalisation

Den estetiska utformningen av lokalerna har varit viktigt och därför valdes systemet BKIS - en infälld fönsterbänkskanal som ger en sober, mer lättmöblerad och en diskret tilltalande lösning. En mycket liten del av kanalen sticker ut från väggen vilket gör att inga beläggningar med damm, smuts och bakterier fastnar på materialet en ytterligare fördel som gör den extra hygien- och miljövänlig. Detta är något som spelar stor roll inom sjukhusmiljöer men är även av stor vikt i förskolor/skolor, kontor och andra offentliga lokaler.

Strömställare

På strömställarsidan önskade man en enkel men ändå designmässigt tilltalande lösning vilket ledde till att S.1-serien valdes och installerades i projektet. Denna eleganta strömställarserie har satt de verkliga standarderna för enkelhet, funktionalitet och tidlöshet. Tack vare dessa kvaliteter har den naturligt utvecklats till att bli ett standardval för både bostäder och kommersiella fastigheter, vid renovering eller nybyggnation. ”Hagers S.1 serie har fungerat bra genom hela projektet och varit lätt att montera”, säger Albin på BR Axelssons El.

Centraler

BR Axelssons El har arbetat mycket med Hagerprodukter genom åren. Inte minst normprogrammet har använts flitigt i allt från bostadsprojekt till större kommersiella byggnader. Samarbetet har alltid fungerat bra och även i detta projekt valdes Hagers centraler. Fastighetscentralerna har byggts med kapslingar ur Universprogrammet, ett flexibelt kapslingsprogram i plåt i kapslingsklass IP44-IP65.

Fastighetsautomation

Inom området fastighetsautomatik har man på Hälsans hus främst satsat på att styra belysning, vilket sker med ett KNX-system. Förutom att fastighetsautomationen styr kompressorerna till tandläkarmottagningen har även säkerhetsfunktioner såsom vattenavstängning smidigt integrerats i fastigheten. Ett KNX-system för fastighetsautomation har gett anläggningen både ökad bekvämlighet och säkerhet, vilket också var målsättningen med denna investering.

”Vi har använt Hagers produkter under en längre tid, mycket för den höga kvalitetsnivån och goda supporten som vi värdesätter mycket”, säger Albin Johansson, ledande montör på BR Axelssons El.

Fakta

  • Årtal: 2018
  • Plats: Kungshamn
  • Kategori: Vårdcentral
  • Fastighetsägare: Hemsö fastigheter AB
  • Installatör: BR Axelssons El Fjällbacka

Fördelar

  • Hygien- och miljövänlig lösning med infälld kanal (BKIS)
  • Infälld kanal ger ett smidigt montage och en snygg design
  • Enkelt montage med strömställarserie S.1.
  • Centrala funktioner med KNX ger en bekväm och flexibel anläggning