Värmeaktorer KNX

Enkel driftsättning

Trenden mot en smart livsstil med KNX tar inte stopp vid värmeregleringen. Med de nya värmeaktorerna följer du inte bara trenden, utan du sätter nästa nya standard. Hager erbjuder för närvarande den enda värmeaktorn med 6-kanaler/utgångar och 12 reglerkretsar som kan styra upp till 12 oberoende områden. Vi sätter även standarden i driftsättning: Två av de nya värmeaktorerna kan driftsättas via easy från Hager; TXM646T/R; vilket gör dem extra enkla och kostnadseffektiva. Med ett smart hemvärmesystem ökar du inte bara komforten utan också fastighetens värde, oavsett om det är en villa, ett flerfamiljshus eller en kommersiell byggnad.

Fyra moduler
Två typer av driftsättning

De nya värmeaktorerna finns i två varianter i två olika utföranden, easy och ETS, med eller utan reglering.

KNX Värmeaktor TXM646R för easy och ETS
KNX Värmeaktor TXM646R för ETS

TXM646T

 • 6-kanaler/utgångar
 • Driftsättning via easy & ETS
 • Prisvärd KNX-lösning
 • Ersätter TX206H, 17 656 14

TXM646R

 • 6-kanaler/utgångar
 • 12 integrerade regulatorer – Den enda på marknaden!
 • Driftsättning via easy & ETS
 • Prisvärd KNX-lösning

TYM646T

 • 6-kanaler/utgångar
 • Driftsättning via ETS
 • Utökad funktionalitet
 • Ersätter TYF656T, 17 389 60

TYM646R

 • 6-kanaler/utgångar
 • 12 integrerade regulatorer – Den enda på marknaden!
 • Driftsättning via ETS
 • Utökad funktionalitet

En aktor
Alla möjligheter

Med den nya KNX värmeaktorn TYM646R kan olika driftlägen väljas, t.ex. komfort, standby, natt och frostskydd. Upp till fyra 230V ventilställdon från Hager (EK723) kan anslutas per utgång, framförallt till vattenburna golvvärmesystem men även till andra applikationer så som radiatorer m.fl. Även andra fabrikat på ventilställdon kan användas då värmeaktorerna fungerar till både 24V / 230V och NC / NO, vilket gör den extra mångsidig. Det främsta argumentet för de nya värmeaktorerna är att man inte behöver termostaterna som normalt installeras i varje rum, vilket kan innebära en stor kostnadsbesparing. Dessutom kan en TYM-aktor med utökad funktionalitet för ETS användas tillsammans med en enklare mer prisvärd TXM-aktor för ett easy-system. Vilket ger en än större kostnadsbesparing, intelligensen i TYM-aktorn används således till att styra fler värmekretsar.

Översikt värmesystem med nya KNX aktorer

Ett smart beslut
med KNX-system från Hager

KNX Värmeaktor
Fördelar i översikt

Funktionsöversikt KNX Värmeaktor TYM646R

01 Kompakt utförande

 • 6-kanaler/utgångar med 12 reglerkretsar ryms på endast 4 moduler

02 Strömförsörjning

 • Ingångarna 1 och 2 (L + N) ger ström till alla sex kanalerna
 • Nätspänning: 24 V eller 230 V AC

03 Utgångar för ventilställdon

 • 3 utgångar på översidan (C1, C3, C5)
 • 3 utgångar på undersidan (C2, C4, C6)
 • Hissklämma med skruvanslutning (PZ1)

04 Driftlägesomkopplare

 • Välj enkelt automatiskt eller manuellt driftläge

05 Manuell kanalaktivering

 • Varje kanal kan styras individuellt för hand
 • Ventilposition: 100%, 50%, 0%
 • En indikerings-LED (RGB) visar status som t.ex. kortslutning eller överbelastning

06 Programmeringsknapp

 • Programmeringsknapp med integrerad LED-indikering

07 Transparent märklist

 • För uppmärkning av aktorns benämning eller respektive kanal/utgång

08 Bussanslutning

 • För anslutning till KNX-bussen

Installation av värmeaktor
Kapsling IP31

Kapsling 4-moduler, IP31 till värmeaktorer TXM646R/T och TYM646R/T samt trafo ST312/313/314


För den professionella installationen av de nya värmeaktorerna finns* en utvändig kapsling, IP31. De integrerade dragavlastningarna gör installationen både snabb och smidig och det transparenta locket gör det enkelt för användaren att övervaka status på sina utgångar.

*tillgänglig kvartal 1-2019

Ytterligare information
om fastighetsautomatik och KNX-system

easy - produktsortiment
Smart fastighetsautomation för moderna bostäder
PDF, 16,6 MB

E-katalog

Icon Produktkatalog

Information och teknisk data om KNX värmeaktorer

Broschyr

Icon Broschyr

Infomrationsmaterial för dig och din kund

Utbildning

Icon Utbildning

Utöka dina kunskaper och skapa fördelar

Nyhetsbrev

Icon Nyhetsbrev

Aktuell information om lösningar och produkter