Enkel styrning av DALI med KNX

Kostnadseffektivt och driftsäkert

Naturligt ljus –
dynamiskt reglerat

Dämpat svagt ljus på morgonen, effektivt och kallt ljus på eftermiddagen samt varmt och behagligt ljus på kvällen. Allt detta är möjligt om en ny KNX Dali-gateway med Tunable White från Hager installeras! Den anpassar dynamiskt färgtemperatur och ljusstyrka till den naturliga dagsljuskurvan och mänskliga biorytmen. Detta främjar välbefinnandet, sänker stressnivå och ökar effektiviteten. Denna typ av produkt rekommenderas för konstansljusreglering, dagsljusreglering eller intelligent LED-ljusstyrning i skolor, vårdinrättningar, kontor och produktionsanläggningar. Kort sagt till alla platser där människor vill eller måste, leva, lära och arbeta på ett av avslappnat och harmoniskt sätt.

Reglera DALI i ett easy-system

KNX/DALI-Gateway TYA670W är och förblir endast möjlig att driftsätta med ETS. Men nu finns även en KNX/DALI-broadcastdimmer som går att driftsätta i både easy och ETS. Den nya enheten har 4-kanaler och möjliggör enkel driftsättning i easy. Förutom att reglera vanlig DALI-belysning är det också möjligt att reglera Tunable White och klassiska RGB(W) färger.

KNX/DALI-Gateway för ETS TYA670W
KNX/DALI-aktor för easy och ETS TXA664D

Funktionsöversikt

 • Driftsättning med ETS
 • Typ av driftsläge: Unicast-, Multicast- och Broadcast
 • Full färg-reglering enligt DT8-standard för Tunable White
 • Styrning av upp till 64 DALI-enheter i max. 32 grupper
 • Upp till 16 st scenarion
 • Styrning av färgtemperatur via objekt
 • Effektstyrning av t.ex. dynamiska färgskalor
 • Inställbar dimmerhastighet
 • Status från anslutna DALI-enheter (till/från, ljusstyrka mm.)
 • Manuell drift av DALI-grupper
 • Blockeringsfunktion för don eller grupp
 • Prioritet för respektive grupp
 • Energisparfunktion
 • Utbyte av 1 st DALI-deltagare utan omprogrammering med ETS
 • Linjär eller logaritmisk dimmerkurva
 • Effektstyrning med dynamiska färgskalor (TW)
 • Avancerad belysningsstyrning för bostäder och kommersiella fastigheter
 • Speciell funktion för reglering av belysning i trapphus

Funktionsöversikt

 • Driftsättning med easy och ETS
 • Driftsläge: Broadcast
 • Full LED-färgkontroll enligt DT8-standard för Tunable White och RGB(W)
 • Styrning av upp till 92 DALI-enheter per dimmer (fritt fördelat över kanalerna)
 • Upp till 64 st scenarion
 • Styrning av färgtemperatur via objekt
 • Effektstyrning av t.ex. dynamiska färgskalor
 • Inställbar dimmerhastighet
 • Status från anslutna DALI-enheter (till/från, ljusstyrka mm.)
 • Manuell drift av DALI-utgångar
 • Automatik med blockeringsfunktion för varje kanal
 • Prioritet för respektive kanal
 • Energisparfunktion
 • Utbyte av valfritt antal DALI-deltagare utan omprogrammering med easy
 • Linjär eller logaritmisk dimmerkurva
 • Effektstyrning med RGB(W)-cykel
 • Enkel belysningsstyrning för bostäder och kommersiella fastigheter

Morgon

Dämpat svagt ljus på morgonen

Direkt, neutralt och harmoniskt ljus
(3.300–5.300 K)

Dag

Effektivt kallt ljus på eftermiddagen

Indirekt, kallt och uppiggande ljus
(ca. 6.500 K)

Kväll

Varmt och behagligt ljus på kvällen

Dämpat, varmt och lugnande ljus
(2.700–3.000 K)

Blandningen gör det
full kontroll över färgerna med DALI typ 8

DALI har många gånger bevisat sig som ett stabilt och driftsäkert digitalt protokoll för ljusstyrning, speciellt i kombination med KNX. Den nya KNX / DALI Gatewayen från Hager överensstämmer med DALI Typ 8 (DT8), den senaste standarden som för närvarande används inom DALI reglering. Färgtemperatur, ljusstyrka kan konfigureras oberoende om deltagare är placerad enskilt eller i grupp. Färgtemperaturen går steglöst att reglera från ett skönt varmt och gulaktigt ljus (1000 K) till extremt kallvitt (10 000 K). Färgåtergivningen ligger nära den populära glödlampan. Varje drivdon kan styras var för sig via en separat adress, vilket avsevärt ökar antalet enskilt styrda ljuspunker.
Observera dock de fysiska egenskaperna hos LED-chipet. Kvalitén kan variera, vilket kan avspeglas i färgåtergivningen.

Justerbar färgtemperatur
från 1 000 till 10 000 k

Dimbar ljusstyrka och färgtemperatur: varmt ljus när du dimrar ner, kallt ljuset när du dimrar upp

Rekommenderade applikationer:

 • Kontor
 • Skolor och utbildningslokaler
 • Sjukvårds- och vårdfaciliteter
 • Butiker och restauranger
 • Produktionsanläggningar och lager
 • Bostäder

Ytterligare information om DALI
Fem ledningar – trådbundna helt enkelt


Illustration kabel med 5-ledare för KNX/DALI-installation

Den nya KNX / DALI Gatewayen är så flexibel att installationen blir riktigt enkel: Förutom de tre ledarna för 230V matningsspänning (L,N, PE) finns två ledare tillgängliga för DALI-bussen som kan styra upp till 64 deltagare (drivdon/armaturer). DALI-bussen är polaritetsfri, vilket innebär att hur +/- ansluts inte spelar någon roll! Detta gör installationen ännu snabbare och mindre komplicerad. Efter att kablaget är anslutet och spänningssatt, kan du omedelbart genomföra alla nödvändiga funktionstester av belysningen

Möjlig DALI-systemstruktur

Broadcast

 • Alla anslutna DALI-enheter styrs av ett broadcast-kommando.
 • Snabb driftsättning, enskild adressering behöver inte göras.
 • Enkelt underhåll: Snabbt utbyte utan omprogrammering om en av DALI-styrenheterna är trasig.
 • Minskat funktionalitet: ingen gruppstatus, inga enskilda felmeddelanden (felmeddelanden är bara möjliga per gateway).

Multicast

 • Flera lampor grupperade tillsammans i olika tändningar.
 • Upp till 64 DALI-deltagare fördelas i olika grupper.
 • Varje grupp kan styras separat via sensor.
 • Scenarion kan aktivera enskilda grupper.

Unicast (variant av multicast)

 • DALI-deltagare kan adresseras antingen som enskild enhet eller i en grupp.
 • Det är inte möjligt att styra ett drivdon med båda typerna av adressering (enskilt/grupp).
 • Deltagare tillagda i en grupp kan inte längre hanteras som en enda enhet och vice versa.
 • Övervakningen av fel och deras återkoppling sker separat för varje armatur.


E-katalog

Icon Produktkatalog

Teknisk data för KNX/DALI-Gateway

Utbildningar

Icon Utbildning

Kunskap ger fördelar

Nyhetsbrev

Icon Nyhetsbrev

Aktuell information om lösningar och produkter