KNX/DALI-enheter

Tunable White och RGBW

ETS eller easy-programmering i DALI 2-standard

Naturligt LED-ljus –
Dynamiskt inställbart

Klart ljus på morgonen, kallt ljus mitt på dagen och varmt ljus på kvällen – det är lätt att ställa in med KNX/DALI-enheterna Tunable White. De anpassar LED-lampornas färgtemperatur och ljusstyrka dynamiskt efter dagsljusets naturliga förlopp och den mänskliga, biologiska rytmen. Det stärker välbefinnandet, sänker stressnivån och höjer prestationsförmågan. KNX/DALI-enheter rekommenderas för konstant ljusreglering, dagljussimulering eller smart LED-ljusreglering för skolor, kontor och fabriker. Nu har vi gjort våra moduler ännu effektivare och mer anpassningsbara.

Planera för framtiden:
DALI 2-certifikat

Nya lampor ställer nya krav på både dimmerteknik och elinstallatören som utför arbetet. Med den nya modulen DALI Typ 2 planerar du för framtiden: Den motsvarar den aktuella standarden IEC 62386 och fungerar ännu bättre med alla DALI-förkopplingsdon (DALI och DALI 2). Det bevarar kompatibiliteten även för eftermontering av nya DALI 2-lampor och säkrar tillgängligheten.

Enkel att programmera

Den nya KNX/DALI 2-porten TYA670WD2 programmeras med ETS. Utöver det finns en Broadcast-enhet som kan tas i drift med både ETS- och easy-programmering från Hager: DALI manöverdon 4-kanaligt KNX easy. Det ger dig en LED-ljusreglering som är enkel att programmera. Utöver Tunable White kan du också utföra klassiska RGBW-färgregleringar.

KNX/DALI port TW, DALI2 TYA670WD2

 • Programmering helst med ETS 5 (VD5-fil finns även för ETS 4)

 • DALI 2-certifikat: motsvarar standarden IEC 62386

 • Unicast-, Multicast- och Broadcast-reglering

 • Full LED-färgkontroll enligt DT8-standard för TW

 • Aktivering av upp till 64 DALI-enheter i max. 32 grupper

 • Effektreglering, t.ex. dynamiska färgförlopp

 • Manuell kontroll av DALI-grupperna

DALI manöverdon 4-kanaligt KNX easy TXA664D

 • Programmering med easy och ETS

 • Broadcast-reglering för 4 kanaler

 • Enkel belysningsreglering för hem- och arbetsmiljö

 • Full LED-färgkontroll enligt DT8-standard för RGBW och TW

 • Aktivering av upp till 90 DALI-enheter per manöverdon

 • Manuell kontroll av DALI-effekterna

På morgonen
Klart, neutralt ljus
(3 300–5 300 K)

Mitt på dagen
Kallt, indirekt ljus med hög andel blåtoner
(ca. 6 500 K)

På kvällen
Varmvitt, direkt ljus
(2 700–3 000 K)

En ljuvlig ljusblandning
Full färgkontroll med DT8

DALI visar sig gång på gång vara ett utmärkt digitalt protokoll för ljusreglering. Alla KNX/DALI-enheter från Hager motsvarar DALI Device Type 8 (DT8) och därmed den högsta standarden man kan uppnå inom LED-ljusreglering idag. Det går att ställa in färgtemperatur, ljusstyrka och rumslig ljusfördelning oberoende av varandra eller kombinerat: från varmvitt (1 000 K) till kallvitt (10 000 K). Färgåtergivningen påminner mycket om det omtyckta glödlampsljuset. Med DALI-manöverdonet easy kan man dessutom reglera alla RGBW-färger. Varje LED-modul aktiveras med endast en kortadress. Det höjer antalet användbara belysningsmoduler avsevärt. Kom ihåg LED-lampornas fysikaliska egenskaper i sammanhanget.

Steglöst inställbar max. färgtemperatur från 1 000 till 10 000 K

Dimbar ljusstyrka och färgtemperatur: varmt ljus när man dimmar ned – kallt ljus när man dimmar upp

Rekommenderade användningsområden:

 • Hem- och arbetsmiljöer

 • Kontors- och förvaltningsbyggnader

 • Skolor och utbildningslokaler

 • Sjukhus och vårdinrättningar

 • Butiker och restauranger

 • Produktionsanläggningar och lager

Mer information om DALI
Fem ledare – trådbundna helt enkelt

KNX/DALI-enheterna har så mångsidiga funktioner och är samtidigt så enkla att installera: Utöver 3 ledningar för matarspänning (230 V) finns 2 ledningar för DALI-bussen. Via dessa kan man aktivera de elektroniska förkopplingsdonen (EVG:er). DALI-ledningarna är fasoberoende, vilket betyder: Det spelar ingen roll vad och var man ansluter något. Detta gör installationen ännu snabbare och enklare. Direkt efter ledningsdragningen kan man genomföra alla nödvändiga funktionstester av EVG:er och LED:er.


Illustration kabel med 5-ledare för KNX/DALI-installation

Broadcast

 • Alla anslutna DALI-enheter aktiveras via ett Broadcast-kommando.

 • Snabb driftsättning, då enskild adressering inte behöver göras.

 • Enkelt underhåll: Vid bortfall av en driftsenhet går det snabbt att byta ut den, utan omprogrammering.

 • Minskat funktionsomfång: ingen samlad feedback, ingen kommunikation med nödlampor, ingen felsökning för enskilda enheter – felsignaler är endast möjliga ”per sträng”.

Multicast

 • Flera lampor sammanfattas till grupper.

 • De max 64 DALI-driftsenheterna tilldelas olika grupper i modulen.

 • Varje grupp kan aktiveras separat via KNX.

 • Förutom gruppadressering kan utvalda lampor också adresseras enskilt (Unicast).

Unicast (särart av Multicast)

 • DALI-driftsenheter kan antingen integreras i enskild enhetsadressering eller i gruppadressering.

 • Det är ej möjligt att aktivera båda adresseringssätten för en driftsenhet.

 • Driftsenheter som är integrerade i gruppstyrningen kan inte längre adresseras som enskilda enheter – och tvärtom.

 • Övervakning av fel och feedback sker separat för varje lampa.