easy med domovea

Gör fastighetsautomationen smartare

Helt enkelt ett smartare hem:
med easy

easy Logo

easy utökar möjligheterna för den elektriska installationen. Med sin enkla installation, intuitiva driftsättning och höga användarvänlighet, sparar easy både tid och pengar samtidigt som bekvämligheten ökar. Det har aldrig varit enklare att göra en smart heminstallation. Det nya easy-programmeringsverktyget kan nu innehålla både driftsättningsmjukvara och visualisering (app-styrning) i en och samma enhet vilket ytterligare förenklar installationen.

easy med domovea
är verkligen smart

Enkelt att installera, styra och visualisera: med domovea! Innovativ teknik i en enda kompakt enhet som kombinerar KNX, IP och IoT-enheter i en modern visualisering. Efter planering, installation och driftsättning är hantering av belysning, solskydd, värme och IoT-funktioner möjliga via EN app.

Innovativ teknik i en enda kompakt enhet: kombinerar KNX, IP och IoT-enheter i en modern visualisering

Mångfald blir så
enkelt med easy

Till skillnad från en KNX-installation driftsatt med ETS kräver en easy-installation ingen expertkunskap och har ett mer intuitivt och lättanvänt användargränssnitt vid driftsättning. Därför tillför easy fastigheten en kraftfull och användarvänlig hemautomation, men som fortfarande uppfyller de högsta kraven på driftsäkerhet. Nu med domovea i en och samma enhet som easy-programmeringsverktyget, kan en easy-installation erbjuda ännu fler funktioner i det smarta hemmet.

Beprövad och optimerad

KNX symbolbild

Etablerad standard
easy baseras på den internationella KNX-standarden, vilket garanterar flexibilitet och framtidssäkerhet.

510 symbolbild

Stora expansionsmöjligheter
Upp till 255 trådbundna och 255 trådlösa KNX-apparater kan länkas samman.

Driftsättning symbolbild

Enkel driftsättning
easy är väldigt intuitivt och installeras snabbt och enkelt med ett fåtal steg.

Fjärråtkomst symbolbild

Säker fjärråtkomst
Med ett myHager-konto är fjärråtkomst möjlig när och var som helst ifrån, lösenordskyddat och säkert.

Nytt med domovea

Funktionsmångfald symbolbild

Ännu fler alternativ

Många funktioner kan aktiveras via KNX-knapp, surfplatta, smartphone, röstkommando eller Apple Watch.

easy server symbolbild

easy-programmeringsverktyg med domovea
Den äldre servern för driftsättning av easy, TJA665, kommer ersättas av domovea basic. Nu behövs endast en enhet i centralen för både driftsättning och visualisering (app-styrning).

Fastighetsfunktioner symbolbild

Fastighetsfunktioner, IoT och IFTTT
Förutom de klassiska KNX-funktionerna är IoT-Grässnittet och IFTTT också integrerade.

Visualisering symbolbild

Modern visualisering

domovea erbjuder en modern visualisering (app-styrning) med ett intuitivt användargränssnitt.

easy-systemet:
Komponenter i ett smart hem

Grunden i ett smart hem består av sensorer och aktorer, som kommunicerar via busskabel eller helt trådlöst. Ett installerat easy-system tillför fastigheten en stabil infrastruktur, som fungerar helt utan krav på lokala trådlösa eller trådbundna nätverk och internet. Detta ger fastigheten hög driftsäkeret och användaren en problemfri vardag.

  • Sensorer
    Sensorer känner av en händelse på bussen, t.ex. att en tryckknapp aktiverats i sovrummet. Trycket på knappen omvandlas till ett telegram som skickas via bussen till aktorn, som då tänder lampan i taket. Placeras vanligast ute i anläggningen och oftast en tryckknapp eller en rörelse/närvarodetektor.
  • Aktorer
    easy Aktorerna tar emot telegrammen skickade ifrån sensorerna och omvandlar dem till en åtgärd, t.ex. tänder lampan i sovrummet där knappen precis aktiverats. Placeras vanligast i elcentralen och består av relän (I/O) eller dimrar.
  • domovea
    domovea är till största del en visualisering, ofta kallad app-styrning, som bekvämt låter användaren styra och övervaka sin bostad. Men kan också vara enheten som automatiserar vardagen genom att tända och släcka ytterbelysning baserat på solens upp- och nedgång, aktiverar ett scenario på inställd tid eller helt enkelt kopplar samman easy-systemet med fastighetens IoT-produkter.

Produktöversikt
nyheter i easy

easy växer med dina behov och krav. Utvecklingen av nya komponenter ökar utbudet och funktionaliteten i din easy-installation, som kan bli större och mer komplett, genom att ge dig ännu fler alternativ när det kommer till styrning, övervakning men framförallt ökad komfort och bekvämlighet.

domovea server

domovea – ”allt-i-ett”-lösningen

Den nya domovean förpackar alla funktioner för smart fastighetsautomation i en enhet. Visualisering (app-styrning), easy-programmeringsverktyg (TJA665) och IoT-Gränssnitt (TJA560) i en och samma hårdvara.

Värmeaktorer – märkbart intelligenta

easy värmeaktorer tar på ett tillförlitligt sätt hand om den intelligenta styrningen av värmen. De ger en ökad komfort samt är energi- och kostnadseffektiva. Tillsammans med domovea blir värmestyrningen användarvänlig och det blir både enkelt och bekvämt att styra temperaturen var rum för sig, ett område eller hela huset på en gång.

easy värmeaktor

Enkelt att driftsätta
med Hager Pilot-appen

När kablaget är draget och produkterna är installerade, kommer Hager Pilot-appen att ge dig möjlighet att driftsätta både easy-systemet och domovea. Med hjälp av en surfplatta eller dator, blir konfigurationen och administrationen enkel. Om du inte vill göra allt på plats kan du läsa in, lokalisera och namnge easy-produkterna på plats hos kunden, för att sedan länka samman dem vid ett senare tillfälle t.ex. från kontoret. Fjärranslutning för driftsättning och hantering av systemet på distans finns integrerat i nya domovea servern.

Inläsning

När du skapar ett nytt projekt, välj ”Starta avsökning“: Nu läser systemet av anläggningen och hittar alla anslutna easy-produkter. Totalt antal produkter samt hur många in- och utgångar som hittats listas när avsökningen är klar. Programvaran kan skilja mellan trådbundna och trådlösa enheter, vilket ger dig en bra översikt på att alla installerade enheter har upptäckts.

Namngivning

easy talar klarspråk – inga förkortningar, inga koder! Du bygger själv enkelt upp anläggningen, med rätt antal rum och namnger dem. Placera sedan ut respektive produkt på rätt plats och namnge de olika in- och utgångarna.

Länkning

Nu väljs önskade in- och utgångar under fliken ”Kanaler”. Flera in- och utgångar kan väljas simultant, Tryck sedan på ikonen ”Länka” och välj funktion på ingången. Alla markerade in- och utgångar kommer då att länkas samman.

Funktionsval

Det sista steget är att välja rätt funktion. Efter ett tryck på ikonen ”Länka” kommer valet om funktion upp. Tillgängliga val beror på vilken typ av utgång som ingången länkas till. När rutan stängts ner är produkterna länkade och funktionen går omedelbart att testa och använda.

Visualisering

När easy-driftsättningen är klar visas den i domovea. För dig som installatör betyder det att länkning och visualisering av alla produkter sker med ett fåtal klick, vilket gör det enkelt och sparar tid.

E-katalog

Villapaket

Utbildning

Nyhetsbrev

Ikon myHager-Portal

myHager

Registrera dig idag och dra nytta av specialfunktioner på vår hemsida.

Registrera dg