Kombinera skydd med flexibilitet

unimes H

Med energifördelningssystemet unimes H, på upp till 4 000 A, erbjuder Hager en flexibel plattform för era anläggningar. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden, anpassade efter just era behov. Anslutning utan håltagning i huvudsamlingsskenan ger korta ledningar och snabb montering. För driftsäkerhet finns beröringsavskiljningar upp till Form 4b och en kortslutningshållfasthet på upp till 120 kA (Icw, 1 s). Med Combiway-skåpet går det alltid att byta ut eller efterinstallera enstaka utgående grupper.

Ökar anläggningens kapacitet
och minimerar avbrott

Huvudfördelningen av lågspänning ska vara utförd med driftsäker kraft och reagera flexibelt för att ge maximal effektivitet i drift. Om exempelvis användningen eller processen ändras, om komponenter byts ut eller underhålls mer regelbundet, ska detta kunna ske utan att bryta hela fördelningen. Unimes H med combiway erbjuder den perfekta lösningen. Den kombinerar effektbrytare h3+ och säkringslastbrytare i skenutförande ur serien LL i ett kompakt fack för utgående laster. Det ger hög anläggningstillgänglighet, smidiga förlopp och minimala avbrott i produktionen.

unimes H ställverkssystem från Hager

Fördelar:

Flexibel

 • Kombinerade enheter i ett fack: Effektbrytare (MCCB) h3+ och knivsäkringslastbrytare ur serien LL
 • Garanterat spänningsfria komponentbyten
 • Snabb återstart

Säker

 • Högt person- och anläggningsskydd
 • Säkerhetsurkoppling genom ”Safety Trip-funktionen"
 • Förväxlingsskydd vid insättning av effektbrytare
 • Typgodkänd enligt EN 61439 upp till Form 4b

Lättansluten

 • Elanslutning med kontakt på en sida (WFD) eller båda sidor (WWD)

Kompakt skydd
combiway med h3+

Combiway utgör facket för utgående laster med effektbrytaren h3+. Det passar perfekt för att säkra enskilda våningsplan eller delar av byggnaden och erbjuder hög selektivitet genom anpassade utlösningskurvor.

Finns i:

 • Tre storlekar med fyra utlösningsskydd
 • Märkström 25–630 A
 • Brytförmåga 40–50 kA
 • Enkel konfiguration med konfigurationsverktyg HTP610H

Mer om h3+

h3+ effektbrytare monterad i unimesH
Säkringslastbrytare i serie LL för unimesH

Platseffektiv säkerhet
combiway med LL-komponenter

Vid fördelning av lågspänning används allt oftare säkringslastbrytarlister ur serie LL. Den kombinerar effektiv platsanvändning med hög effekt och enkel anslutbarhet till samlingsskensystemet.

Finns som:

 • NH00: 160 A för samlingsskenor 185 mm
 • NH1-3: 250–630 A för samlingsskenor 185 mm
 • Många olika specialutföranden

Kraftfull försörjning
Energifördelningssystemet unimes H

Combiway är en del av det typgodkända energifördelningssystemet unimes H med upp till 4 000 A. Den imponerar med sin tydliga funktionsindelning. Den modulära designen underlättar vid transport, installation, driftsättning och underhåll. Alla skydds- och kopplingskombinationer är utformade för hög kortslutningshållfasthet och maximal anläggningstillgänglighet. Därmed erbjuder Hager allt inom energiförsörjning – från ställverk till gruppcentraler.

Modulär uppbyggnad av unimesH

Säkerhet och flexibilitet
tack vare combiway-plug-in moduler

Combiway-tekniken kombinerar hög säkerhet med lägre kostnader, mindre monteringsarbeten och snabb återinkoppling i händelse av fel: oavsett om det är med effektbrytaren h3+, fast monterat, utdragbar eller plug in-lösning och med utdragbar säkringslastbrytare i skenutförande ur serien LL. Båda varianterna erbjuder ställverkskonstruktören ett bra alternativ med plug-in-lösningar.

Utdragbara säkringslastbrytalister i skensystem. (-R)

Med anslutningskontakt på ingångssidan och skruvanslutning på utgångssidan (WFD). Det ger möjlighet till snabb demontering och ombyggnad utan driftavbrott.

Effektbrytare h3+ (-F, -R, -W): med plug-in på ingångssidan och utdragbar på utgångssidan (WWF, WWD)

Tack vare de smarta säkerhetsfunktionerna går det att byta dessa effektbrytare även under pågående drift.

Safety-Trip för h3+

Den inbyggda tvångsutlösningen ”Safety-Trip” ger maximal person- och anläggningssäkerhet. När modulhållaren monteras eller demonteras löser effektbrytaren automatiskt ut och ställer sig i läget Utlöst.

Förväxlingsskydd med skruv

Tack vare ett skruvbart förväxlingsskydd kan bara passande effektbrytare föras in. Det gör att Safety-Trip-funktionen upprätthålls och förhindrar uppkomsten av ljusbågar.

F, D eller W?
Kort om komponenttyper

DIN EN 61439-2, avsnitt 8.5.101, skiljer på tre komponenttyper: F, D och W – fasta, löstagbara och utdragbara anslutningar. De kan kombineras beroende på funktionsenhetens anslutning. Anslutningskombinationen anges med en kod bestående av tre bokstäver.

WFD för skyddsteknik: kontakt på ingångssidan, skruvanslutning på utgångssida och löstagbar hjälpströmkrets.
WWD för plug-in-lösning: kontakt på ingångssidan, kontakt på utgångssida och löstagbar hjälpströmkrets

Förklaring av komponenttyper i unimesH

Effektiv planering av energifördelningssystem

Vi hjälper till med att planera, projektera och beräkna ditt energifördelningssystem – med professionella programvaror som kan kombineras beroende på behov.

Till hagercad

Ytterligare information

Broschyr: Unimes H Lågspänning

Vill du veta mer?

Kontakta gärna vår projektsupport så hjälper de dig vidare.

Klicka här