Jordfelsbrytare med automatisk
återställning och självtestfunktion

Glöm avbrott vid test av jordfelsbrytare

Onödiga strömavbrott ett minne blott

I vissa anläggningar måste det säkerställas att avbrott undviks vid jordfelstest. I bland sitter jordfelsbrytaren i installationer där man inte vill ha driftavbrott vid jordfelstest eller att jordfelsbrytaren är placerad på en svårtillgänglig plats. Om en jordfelsbrytare ligger i till-läge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. Jordfelsbrytaren är försedd med automatisk testfunktion som utför automatisk och periodisk test av jordfelsbrytaren, utan att slå ifrån installationen. Under detta test fungerar jordfelsbrytarens samtliga funktioner genom en by-pass krets. Jordfelsbrytaren har dessutom även en automatisk återställningsfunktion. Den kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen.

Förbättrad installation
fler möjligheter

Autotest-funktion

Autotest-funktionen kontrollerar regelbundet jordfelsbrytarens funktion. Under testet säkerställer en bypass-krets den elektriska kontinuiteten under tiden medan en ytterligare JFB-skyddsanordning garanterar systemets säkerhet. Den automatiska återinkopplingsanordningen säkerställer automatisk återställning av spänningen på jordfelsbrytaren i ON-läge. Vidare, när du när som helst trycker på testknappen på enhetens framsida, utförs omedelbart ett automatiskt test av jordfelsbrytaren utan att strömförsörjningen bryts. Detta innebär att test kan utföras under normal drift utan några besvär.

Automatisk återstart

En inbyggd autostart-funktion känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen. Utifall frånslaget skett beroende på ett temporärt felfall och om inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt. Vid permanent jordfel kopplas huvudkretsen bort och ska därefter isolationstestas. Om nedströmskretsen är felfri kan jordfelsbytaren åter driftsättas och den automatiska återställningen avprovas.

Exempel på användningsområde
för jordfelsbrytare med automatisk återställning och självtestfunktion

Här kan jordfelbrytarna användas

Vi får fler och fler funktioner som man inte vill ha driftstörningar på. Jordfelsbrytar serien rekommenderas speciellt för miljöer där ström kontinuitet är nyckeln och effekten av underhållskostnaden är betydande. Det periodiska testet sker automatiskt utan något avbrott i driften.

Nedan är några exempel där det är lämpligt att använda jordfelsbrytare med automatisk återställning och självtestfunktion.

Exempel:

  • Sjukhus
  • Telekommunikationsinstallationer
  • Trafikljus
  • Tågsignaler
  • Stormarknader
  • Glass-affärer
  • Övervakningssystem
  • Belysning på offentliga platser
  • Trafikinformationspaneler
  • Garage

Funktioner:

Spara
Underhållskostnaderna skärs ner eftersom jordfelsbrytaren kör automatiskt test månadsvis enligt EN 61008 bestämmelser.

Driftsäkerhet
Under körning av test bryts inte strömmen som med den traditionella jordfelsbrytaren.

Smart
Komplett övervakning över applikationen tack vare ett felkontroll-system och en programmerbar hjälpkontakt.

Enkel installation
Enheten är fabriksmonterad och behöver ingen ihopkoppling.

Vanliga frågor / FAQ

Är man utan skydd under testet?

Nej, Under testet garanterar en bypass-krets elektrisk kontinuitet medan en ytterligare jordfels-skyddsanordning garanterar systemets säkerhet.

Hur många återställningsförsök gör jordfelsbrytaren?

Jordfelsbrytaren stänger den kretsen så snart isolationskontrollen som körs var annan minut ger ett positivt resultat.

Kan det periodiska testet manövreras manuellt?

Ja, det kan manövreras manuellt genom att trycka på "test" -knappen som på vanliga jordfelsbrytare. I detta fall kommer lasten att brytas.

När sker den automatiska testkörningen?

Autotestet körs var 28:e dag

Se filmen

Produktkatalog

Produktkatalog

Tekniska data för självtestande jordfelsbrytare

Broschyr

Broschyr

Broshyr med självtestande jordfelsbrytare

Utbildning

Ikon Utbildning

Utveckla dina kunskaper – Bli bättre i din vardag

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Aktuell information om lösningar och produkter