Personskyddsbrytare

Mer utrymme, bättre översikt

Dvärgbrytare + Jordfelsbrytare = Personskyddsbrytare.
Tar endast 4 modulplatser. Nya personskyddsbrytaren för bostäder och kommersiella fastigheter

Från det komplexa till det kompakta

Personskyddsbrytare, 3x1-polig+N och 4-polig

Mindre är mer - även i centralen.
Ersätt enskilda komponenter med en kompakt kombilösning:

  • den nya personskyddsbrytare, 3x1-polig för bostäder
  • den nya personskyddsbrytare, 4-polig för bostäder och kommersiella byggnader

De kombinerar dvärgbrytare och jordfelsbrytare på bara fyra moduler. Båda erbjuder ett optimalt skydd.

Komplext blir kompakt

Personskyddsbrytare, 3x1-polig+N

Personskyddsbrytare ADZ316D, 3x1-polig+N
Personskyddsbrytare, 3x1-polig + N, ADZ316D

Kombinationen för skydd mot jordfelsströmmar och överströmmar är en teknisk lösning för fördelningar och mindre centraler där selektivitet vill uppnås. Den nya personskyddsbrytaren, 3x1-polig+N, ansluter tre enpoliga brytare för tre 230V AC-kretsar med en jordfelsbrytare som säkrar alla tre kretsar samtidigt.

Välkonstruerad
Personskyddsbrytaren 3x1-polig+N är för närvarande den mest kompakta lösningen på marknaden. Faser och neutralledare är tydligt och strukturerat uppdelade. Detta ger en tydlighet och en högre tillgänglighet i anläggningen. En lekman ser genast vilka funktioner som hör ihop och kan aktivera strömkretsarna igen efter en kortslutning eller överbelastning.

Snabbt installerad
Den tydliga tilldelningen av neutralledaren förenklar inkopplingen av ledningar i centralen. Dessutom är den nya personskyddsbrytaren utrustad med QuickConnect, både för fasskenor och utgående anslutningar för en snabb och säker anslutning.

Personskyddsbrytare, 4-polig

Personskyddsbrytare ADX416D, 4-polig
Personskyddsbrytare, 4-polig, ADM416C

En liten revolution med en platsbesparande lösning och två produkter i en. En produkt för både bostäder och kommersiella fastigheter.
Det bästa av allt: alla fyra polerna skyddas magnetiskt och termiskt så du kan välja om du vill ha nollan till höger eller vänster.


Istället för jordfelsbrytare och dvärgbrytare
Nu finns det möjlighet att även skydda trefasprodukter t.ex. motorer och maskiner i små företag med en 4-polig personskyddsbrytare. Exempel på lämpligt område för anslutning av trefasprodukter i vardagen är värmare och kraftuttag samt vedklyvar och kompressorer i garage eller verkstad. Den nya 4-poliga personskyddsbrytaren är idealisk för installationer i bostäder och kommersiella byggnader.