Ljusbågsdetektor

AFDD med dvärgbrytare eller personskyddsbrytare

Produkter för ökat brandskydd

Nu lanserar vi vårt utbud av ljusbågsdetektorer (AFDD): produkter som förhindra brand orsakad av ljusbågar och gnistbildningar. Ljusbågsdetektorn med personskyddsbrytare kombinerar felström, överlast- och ljusbågsskydd i en enda kompakt modul. Alla AFDD-brytare från Hager finns från 6 till 25 A, allt efter behov, och har en brytkapacitet på 6 eller 10 kA.

AFDD med personskyddsbrytare
Tre i ett-lösning

Ljusbågsdetektor (AFDD) med personskyddsbrytare kombinerar dvärgbrytare och jordfelsbrytare med mikroprocessorstyrt skydd mot ljusbågar. Den här kombinerade produkten erbjuder större selektivitet än dvärgbrytare med ljusbågsdetektor efter en jordfelsbrytare. Det innebär att endast den berörda kretsen bryts vid ett elfel, alla andra kretsar förblir intakta.

Du kan välja mellan 46 produkter
Förebyggande brandskydd med AFDD

I Tyskland är det redan rekommenderat att använda ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i exempelvis sovrum. Orsaken är att mobilladdare utgör en stor brandrisk och många laddar telefoner i just sovrummet nattetid. AFDD finns även ute på den amerikanska marknaden. I Sverige är AFDD, än så länge, bara en rekommendation inskriven i Elinstallationsreglerna, men på sikt kommer efterfrågan bli stor även här. Hager har totalt 46 produkter. Det vill säga 24 AFDD-dvärgbrytare och 22 AFDD-personskyddsbrytare.

Översikt: Hagers 24 ljusbågsdetektorer med dvärgbrytare

Brytförmåga Utlösnings-karakteristik Märkström
6 A

10 A

13 A

16 A

20 A

25 A
6 kA B ARC906D ARC910D ARC913D ARC916D ARC920D ARC925D
  C ARC956D ARC960D ARC963D ARC966D ARC970D ARC975D
10 kA B ARC506D ARC510D ARC513D ARC516D ARC520D ARC525D
  C ARC556D ARC560D ARC563D ARC566D ARC570D ARC575D

Översikt: Hagers ljusbågsdetektorer med personskyddsbrytare

Brytförmåga Utlösnings-karakteristik Märkström
6 A

10 A

13 A

16 A

20 A

25 A
6 kA B ARF906D ARF910D ARF913D ARF916D ARF920D  
  C ARF956D ARF960D ARF963D ARF966D ARF970D  
10 kA B ARF506D ARF510D ARF513D ARF516D ARF520D ARF525D
  C ARF556D ARF560D ARF563D ARF566D ARF570D ARF575D

AFDD med brytkapacitet
upp till 10 kA

Välj ljusbågsdetektor med en brytkapacitet på 6 eller 10 kA.

Utlösningskarakteristik
finns med B- och C-karakteristik

Våra ljusbågsdetektorer finns både med B- och C-karakteristik. C-varianten reagerar "trögare" än de med B-karakteristik.
Ljusbågsdetektorerna med C-karakteristik är lämpliga på kretsar med större grupper av lampor eller för kommersiell drift, där maskiner med höga startströmmar används. C-karakteristik tål dessa startströmmar bättre och ser till att kretsarna inte löser ut.

Quickconnect på brytare med 6 kA
Skruvteknik på de med 10kA brytkapacitet

Våra ljusbågsdetektorer med brytkapacitet på 6 kA är utrustade med snabbanslutningstekniken QuickConnect. AFDD med brytkapacitet på 10 kA har den konventionella skruvtekniken. Observera att skruvanslutningarna, till skillnad från snabbanslutningstekniken, inte är underhållsfria och måste kontrolleras regelbundet.

AFDD-brytare ger pålitligt skydd
Kretsen övervakas av mikroprocessorn

Hager ljusbågsdetektorer erbjuder säkert skydd mot seriella och parallella ljusbågar. Detta säkerställs av en mikroprocessor som kontinuerligt övervakar 120 ström- och spänningsparametrar. Om mikroprocessorn upptäcker karaktäristiska ström- och spänningskurvor från 2,5 A, som indikerar en ljusbåge, slår den av kretsen.

Installation av AFDD
Rekommenderat enligt Elinstallationsreglerna

I Sverige är AFDD, än så länge, bara en rekommendation inskriven i Elinstallationsreglerna. AFDD mäter spänning och strömkurvan och är byggd för att upptäcka isolationsfel, glappkontakt eller liknande fel – det vill säga gnistbildningar/ljusbågar som kommer och går. När en serie ljusbågar identifieras bryts strömmen. Genom att kombinera jordfelsbrytaren med en AFDD skapar man alltså ett ordentligt skydd mot brand.

När är det lämpligt att sätta en ljusbågsdetektor?

I enfasiga slutkretsar ≤ 16 A (AC):

Byggnadstyp / Plats Exempel / Områden Observera
Sovrum och vardagsrum i bostäder och daghem
 • Daghem
 • Äldreboende
 • Lägenheter för handikappade
Om hotellrummen är utan brandvägg rekommenderas att deras kretsar säkras med AFDD
Områden / Platser med ökad risk för brand från bearbetning eller lagrade material
 • Pappersbruk
 • Tryckeri
 • Snickeri
 • Sågverk
 • Ladugårdar etc.
 
Rum / Platser med övervägande brännbara byggmaterial
 • Trähus
 • Prefabricerade hus (i träkonstruktion)
Strömkretsar i sten- och betongkällare behöver inte utrustas med ljusbågsdetektor
Rum / Platser med oumbärliga saker
 • Museer
 • Gallerier
 • Laboratorier
 • Datahallar
 • Monument
 • Offentliga byggnader som t ex landsarkiv, registret, etc.
Endast strömkretsarna i rum med oersättliga varor och varor med högt värde bör skyddas med AFDD
Byggnader / Rum med varor av högt värde
 • Stationer
 • Flygplatser etc.
Endast strömkretsarna i rum med oersättliga varor och varor med högt värde bör skyddas med AFDD

Ytterligare rekommendationer för användningen av ljusbågsdetektorer

I enfasiga slutkretsar ≤ 16 A (AC):

Byggnadstyp / Plats Exempel / Områden
Rum med sovutrymmen
 • Alla byggnader
Rum / Platser med brandspridningsstruktur
 • Långa korridorer
 • Skorstenseffekt i skyskrapor
 • Anläggningsteknisk utrustning såsom forcerad ventilation
Uttag med högbelastning
 • Tvättmaskiner
 • Torktumlare
 • Diskmaskin etc.

Typiska orsaker
till ljusbågsfel

Här kan faran uppstå

Ljusbågsfel orsakas av ett oönskat överslag. Felsökningens elektriska energi leder till att felet upphettas. Från en energinivå på 450 joules kan PVC-kablar antända. Det kan utveckla en brand som i värsta fall sprider sig till hela byggnaden.

Orsaker:

 • Trasig strömkabel
 • För böjd strömkabel
 • Skadade kablar i väggen (av borrmaskin eller spik)
 • Dålig kontakt i uttaget
 • Felaktig isolering
 • Lösa anslutningar
 • Kablar som blivit gnagda på av skadedjur

Praktisk information
för ditt dagliga arbete

Isoleringstest enligt EN 61439

Testspänningen appliceras på inkommande anslutningar på elcentralen. För testspänningar:

 • ≤ 500 V måste AFDD vara av (DIN EN 61439-3)
 • > 500 V måste AFDD kopplas från (DIN EN 61439-2)

Isoleringstest under e-check

Om det av praktiska skäl inte går att koppla bort elektrisk utrustning, kan DC-mätspänningen för kretsen reduceras till 250V. Isolationsmotståndet måste vara minst 1 MΩ.

Slingimpedansmätning

Om en impedansmätning utförs på en utgångskrets på AFDD, får den resulterande differentialströmmen inte överstiga 300 mA.

Självtest ersätter funktionstestet

I motsats till jordfelsbrytaren är ingen funktionstest nödvändigt för vår AFDD. Den integrerade mikroprocessorn utför ett självtest med jämna mellanrum – enligt specifikationen i produktstandarden.

Matning underifrån, utgående upptill

För att göra installationen smidigare har vi samma fasskenor som för personskyddsbrytare på AFDD: Med snabbanslutningstekniken QuickConnect blir du snabbare klar med jobbet.

Fasskenor som underlättar installationen

Med fasskenorna kan du enkelt ansluta flera ljusbågsdetektorer sida vid sida. 12-modulsvarianterna möjliggör kombinationen av 2-poliga jordfelsbrytare plus fem AFDD-enheter. En 58-modulsversion finns också tillgänglig.

RCBO AFDD ljusbågsdetektor
En fas installation: 4x RCBO AFDDs på en 1P+N fasskena på 12 moduler
Kombination av sex AFDD
Brandskydd med AFDD
En fas installation: 4x RCBO AFDDs på en 1P+N fasskena på 12 moduler
Trefas installation: 8x RCBO AFDDs på en 3P+N fasskena på 24 moduler

Tillbehör

Ljusbågsdetektor AFDD med hjälpkontakten MZ201

AFDD har samma tillbehör som dvärgbrytarna:
MZ201, hjälpkontakt 1NO + 1NC
MZ202, signalkontakt 1NO + 1NC
MZ203, shuntutlösning 230-415 V AC

Tillbehör i E-katalogen

Ljusbågsdetektor (AFDD)
Ytterligare information

Ljusbågsdetektor (AFDD)
Produkter för ökat brandskydd
PDF, 2,8 MB