Kombicentral för bostadshus

Utrymme för smarta lösningar

Upptäck fördelarna!

Kombicentral för bostäder

I dag är mediacentralen en viktig komponent i elinstallationen för att uppnå önskan av ett mer IT-anpassat hem. Genom att använda en kombicentral får du in både kraft och mediautrustning i samma central. I mediadelen finns utrymme för externa komponenter som fiberanslutning, router, switch osv, nödvändiga för ett modernt IT-nät i bostäder. Kombicentralen finns i både infällt och utanpåliggande utförande med 2, 3 eller 4 rader och plats för 15 moduler normkomponenter per rad. En nyhet är att man kan välja en dörr som är försedd med ett stort wifi-fönster för att säkerhetsställa att wifi-signalerna kommer ut. Dörren kan naturligtvis vänster- eller högerhängas.