Kanalströmskensystem

UnibarH

UnibarH - Kanalströmskensystem upp till 4000A

Hager kommer med det senaste nytillskottet inom segmentet energidistribution, UnibarH kanalströmskensystem upp till 4000A.

UnibarH kanalströmskensystem förenklar energidistributionen inom fastigheter såsom hotell, idrottsarenor, museum, affärscentras, sjukhus och likande. Med ett kundanpassat kanalströmskensystem skapas flexibla lösningar med hög kortslutningshållfasthet och låg brandbelastning jämfört med kablage. Systemet kompletteras med avtappningslådor försedda med valfria effektbrytare eller smältsäkringar som ledningsskydd för utgående kablar.

Kontakta Hager för vidare information och offertförfrågan

Applikationer

 • Kontorsfastigheter
 • Publika fastigheter såsom hotell, idrottsarenor och liknande byggnader.
 • Sjukhus, vårdcentraler
 • Stormarknader och äffarscenter
 • Höghus - för vertikal energifördelning
 • Byggnader som kräver flexibla ombyggnadsmöjligheter

Systemfördelar

 • Enkelt mekaniskt montage
 • Kompakta dimensioner
 • Anslutningsboxar med brytare upp till 1250 A
 • Liten brandbelastning jämfört med kablar
 • Halogenfritt material (standard)
 • Kundanpassade systemlösningar
 • Liten EMC-påverkan

Fördelar för kund

 • Enkelt montageförfarande
 • Upptar litet installations-utrymme
 • Skapar hög personsäkerhet
 • Enkel och snabb fel-sökning/avhjälpning
 • Flexibelt och lättanvänt under systemets livstid

Produktsortiment

 • Aluminium eller kopparskenor
 • Upp till 4000A
 • IP55 (standard) med IP65 eller IP68 som alternativ
 • Enkel eller dubbelskenor
 • Lackerad inkapsling I stål eller aluminium
 • Stort urval av anslutningsboxar