Jordfelsbrytare
för ökat brandskydd

Typ B och B+

Mer jordfelsskydd
kortare monteringstid

3-fasfrekvensomriktare i industrianläggningar kräver särskilt jordfelsskydd. Jordfelsbrytarna av typ B skyddar tillförlitligt mot puls- och växelfelström, felström med blandade frekvenser och likfelström. Jordfelsbrytaren typ B+ överträffar till och med brandsäkerhetskraven för anläggningar med brandrisk. Dessa jordfelsbrytare tillsammans med typ A och F bildar våran 10 kA-serie och de kan enkelt eftermonteras var som helst.

Tre varianter
många möjligheter

Jordfelsbrytare typ B, 10 kA med utökat jordfelsskydd

FI-Schalter Typ B, 10 kA von Hager für erweiterten Fehlerstromschutz

Jordfelsbrytaren av typ B registrerar likfelström och ger högre tolerans mot driftbetingad läckström (2 A för frekvenser > 2 kHz) utöver den felström som även registreras av typ A och typ F.

Passar för:

 • 3-fas frekvensomriktare, laddningsstationer för elbilar (utan likströmsskydd)
 • Byggkranar, kompressorer
 • Byggplatscentraler, rulltrappor, hissar, svetsomvandlare
 • EMC-filter
 • Solceller enheter med växelriktare utan skyddsseparation

Jordfelsbrytare med ökat brandskydd Typ B+, 10 kA

FI-Schalter Typ B+, 10 kA von Hager für erhöhten Brandschutz

Jordfelsbrytaren typ B+ har alla skyddsfunktioner som typ B har. Den överträffar de standardiserade kraven för detektering av felström med hög frekvens (> 420 mA till 20 kHz). För ökat brandskydd i kommersiella och industriella anläggningar.

Passar för:

 • Anläggningar med 3-fas kraftelektronik utan likspänningsomriktare för galvanisk isolering
 • Solceller
 • UPS-system med frekvensomriktare i driftanläggningar med brandrisk som ladugårdar, träverkstäder, pappersbruk och -lager, målarverkstäder

Jordfelsbrytare typ B S (selektiv), 10 kA för förebyggande brandskydd

FI-Schal­ter Typ B S (se­lek­tiv), 10 kA von Hager für vorbeugenden Brandschutz

Jordfelsbrytaren typ B S har alla skyddsfunktioner som typ B har. Med en utlösningsfördröjning på flera perioder arbetar den tidsmässigt selektivt i förhållande till nedströms jordfelsbrytare av typ B.

Passar för:

 • Förebyggande brandskydd i fördelningscentraler, t.ex. för ledningar från huvud- till underfördelning i driftanläggningar med brandrisk, som
  - ladugårdar
  - träverkstäder
  - pappersbruk och lager
  - målarverkstäder
 • Jordfelsbrytare typ B med lägre nominell differentialström kan monteras nedströms

Vertikal selektivitet

Jordfelsbrytare typ B med universell strömkänslighet får inte installeras efter enheter av typ A eller F. Läck- och felströmmen från den elektriska utrustningen kan ha negativ påverkan på funktionen hos typ A och F.

Nytt hölje
bättre funktion

Utöver det ökade jordfelsskyddet har även höljet på de nya jordfelsbrytarna förbättrats. Det underlättar vid montering, kontroll och hantering under pågående drift.

Hakar för DIN-skena upptill och nertill

FI-Schalter mit rot markiertem Hutschienenschieber
 • Ger möjlighet till lodrät montering i fasskenan = Möjlighet att till montera en lodrät fasskena
 • Enkel montering och demontering

10 kA-brytare

FI-Schalter mit rot markiertem 10-kA-Knebel
 • Enhetlig brytare för jordfelsbrytare 10 kA och dvärgbrytare
 • Underlättar valet av monteringstillbehör

Funktionsindikator

FI-Schalter mit rot markierter Funktionsanzeige
 • Visar funktionen för typ B-utlösningsenheten
 • Utan indikering gäller bara jordfelsskydd typ A och typ F

10 kA-serien är komplett
Jordfelsbrytare typ A, F och B

Jordfelsbrytarna typ B, B+ och B S (selektiv) utökar vår sortiment från typ A och typ F. Det innebär att Hager nu erbjuder en komplett 10 kA-serie för alla användningar i kommersiella och industriella anläggningar.

FI-Schalter 10 kA von Hager

Enkel montering med fasskenor

Jordfelsbrytarna visar sina fördelar redan vid installationen. De har nämligen anpassats perfekt för Hagers fasskenesystem. Du kan därför välja mellan många olika kombinationer och anslutningsmöjligheter.

 • Lodrät och vågrät montering i fasskenor
 • Fasskena för hängande montering: du behöver inte längre hålla i medan du skruvar
 • DIN-skenefästen upptill och nertill för enkel montering och demontering på fasskenan
 • Anslutningsteknik: BI-connect-skruvteknik

Till fasskenorna

Kombi mit FI-Schalter sowie Alarm- und Mel­de­ge­rä­t der Rei­he MZxxx (Illustration)

Enkel att kombinera
Tillbehör för signalering

Hager strävar efter enkel montering och platseffektivitet i fördelningar och elcentraler. Därför kan alla 10 kA jordfelsbrytarna förses med hjälp- och signalkontakter direkt i MZxxx-serien – det vill säga utan mellanmodul.

Konsekvent hela vägen

Dessa tillbehör passar även till våra dvärgbrytare, ljusbågdetektorer (AFDD), personskyddsbrytare och jordfelsbrytare av typ A och F, 10 kA.

Hjälpkontakt MZ201

Hilfs­schal­ter MZ201 zur Handabschaltung des FI-Schalters
 • För signalering, styrning i händelse av fel eller för hantering av jordfelsbrytaren vid testning

Signalkontakt MZ202

Si­gnal­kon­takt MZ202 mit Resettaste zur Unterbrechung von FI-Alarmsignalen
 • För rapportering och utvärdering i händelse av fel
 • Återställningsknapp för att avbryta jordfelslarm
 • Manuell testningsknapp

Shuntutlösare MZ203 och MZ204

Ar­beits­strom­aus­lö­ser MZ203 und MZ204 zur Fernauslösung des FI-Schalters
 • Fjärrutlösning av jordfelsbrytaren av säkerhetsskäl
 • Aktivering genom knapp (pulssignal) eller brytare

Underspänningsutlösare MZ205 och MZ206

 • För att utlösa jordfelsfunktionen vid spänningsfall,
  spänningsavbrott eller
  spänningsbortfall
 • Ökad säkerhet vid hantering av motorer, t.ex. cirkelsågar, borrmaskiner och slipmaskiner
Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare

Ytterligare information