Effektbrytare h3+

för kommersiella elinstallationer

Byggnadens storlek ökar inte bara energibehovet utan också kraven på säkerhetsprodukterna. De nya effektbrytarna h3+ (MCCB) har brytförmåga på upp 50 kA. Det ökar säkerheten utan att kompromissa på driftsäkerheten. h3+ effektbrytare kommer i tre kompakta storlekar, 25 – 630 A och i ett stort antal varianter som enkelt kan integreras i UniversN-apparatskåpssystem från Hager. h3+ effektbrytare kopplar också effektivt bort kortslutningsströmmar och överbelastningar!

Många valmöjligheter

Med de nya P160, P250 och P630-storlekarna kan du välja mellan flera kombinationer av tillbehör för att skapa din optimala effektbrytarfunktion. Du väljer inom ett område mellan 25 till 250 A med brytförmåga 20 till 70 kA och flera möjligheter till övervakning och styrning av din installation.

Hager Effektbrytare h3+ storlek P160
P160
Hager Effektbrytare h3+ storlek P250
P250
Hager Effektbrytare h3+ storlek P630
P630
Effektbrytare
TM LSI Energy
P160 P250 P630 P160 P250 P630 P160 P250 P630
3- och 4-polig
Ics/Icu
40 kA/40 kA
25 A
40 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
50 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
250 A
320 A
400 A
630 A
  40 A
100 A
160 A
40 A
100 A
160 A
250 A
250 A
400 A
630 A
40 A
100 A
160 A
40 A
100 A
160 A
250 A
250 A
400 A
630 A
Ics/Icu
50 kA/50 kA
25 A
40 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
50 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
250 A
320 A
400 A
630 A
 40 A
100 A
160 A
40 A
100 A
160 A
250 A
250 A
400 A
630 A
40 A
100 A
160 A
40 A
100 A
160 A
250 A
250 A
400 A
630 A

* Ics = Driftbrytförmåga, Icu = Märkbrytförmåga

Ökad tillförlitlighet –
genom elektroniska utlösningsmekanismer

Det finns två moduler tillgängliga för kommunikation via Modbus RTU: detta låter dig fjärrfråga uppmätta värden och statusmeddelanden. Exempelvis kan h3+ -brytaren användas som en multifunktionsmätare och tillhandahålla avläsningar via ett energiövervakningssystem såsom agardio.manager.

Hager Leistungsschalter h3+ Typ TM Baugröße P160 - Frontansicht
P160 – TM
Hager Leistungsschalter h3+ Typ LSI Baugröße P160 - Frontansicht
P160 – LSI
Hager Leistungsschalter h3+ Typ Energy Baugröße P160 - Frontansicht
P160 – Energy

TM

01 Oförlorbara skruvar i effektbrytarens lock

 • Enkel att öppna med ¼ varvs skruvar
 • Lock med siktrutor

02 Siktrutor för hjälpkontakter

 • Synlig hjälpkontakt utan att öppna lock
 • Snabb och enkel inspektion

03 Låsbar vippa

 • Utdragbar låsanordning på vredet
 • Vredet är plomberbart

LSI

01 Oförlorbara skruvar i effektbrytarens lock

 • Enkel att öppna med ¼ varvs skruvar
 • Lock med siktrutor

02 Siktrutor för hjälpkontakter

 • Synlig hjälpkontakt utan att öppna lock
 • Snabb och enkel inspektion

03 Låsbar vippa

 • Utdragbar låsanordning på vredet
 • Vredet är plomberbart

04 Integrerad larmvarning

 • Varnar för risk för utlöst skydd vid 80 % av inställd utlösningsström
 • Ökar anläggningen driftsäkerhet

05 Uttag för anslutning av konfigurationsverktyg

 • Test och status indikering för dokumentation

Energy

01 Oförlorbara skruvar i effektbrytarens lock

 • Enkel att öppna med ¼ varvs skruvar
 • Lock med siktrutor

02 Siktrutor för hjälpkontakter

 • Synlig hjälpkontakt utan att öppna lock
 • Snabb och enkel inspektion

03 Låsbar vippa

 • Utdragbar låsanordning på vredet
 • Vredet är plomberbart

04 Integrerad larmvarning

 • Varnar för risk för utlöst skydd vid 80 % av inställd utlösningsström
 • Ökar anläggningen driftsäkerhet

05 Konfigurerbar larmkontakt

 • Test och status indikering för dokumentation

06 Display för mätvärden

 • Läsbara mätparabler: I, U, P, Q, S, E, ΣI, ΣP, f, PF, THD ...
 • OLED -display med läsbarhet under alla belysningsförhållanden
 • Mätnoggrannhetsklass 1

07 Uttag för anslutning av konfigurationsverktyg

 • Konfiguration via smartphone, surfplatta eller dator
 • Test och status indikering för dokumentation

08 Anslutning för paneldisplay

 • Effektbrytarna konfigureras med en digital display.
 • Tillgängliga status och mätvärden:

- I, U, P, Q, S, E, ∑I, ∑P, f, PF, THD…

09 Zonindelad selektivitet

 • Genom att placera 2 effektbrytare invid varandra
 • Ger utökad horisontell selektivitet

Inställning av
utlösningskarakteristik

TM

LSI

Energy

Funktion TM LSI Energy
lr Överlastskydd inställbar inställbar inställbar
tr Tidsfördröjning Ir fast inställbar inställbar
lsd Korttidsström vid kortslutning inställbar inställbar inställbar
tsd Fördröjningstid Selektivitet fast inställbar inställbar
l2t Genomsläppt energi vid korttidsfördröjning - inställbar inställbar
li Momentan kortslutningsström fast inställbar inställbar
lg Jordfelsskydd - - inställbar
tg Tidsinställning jordfelsskyddd - - inställbar
l2t Genomsläppt energi - Till/Från Till/Från

Enkelt handhavande
ger unika möjligheter

Det finns två moduler tillgängliga för kommunikation via Modbus RTU: detta låter dig fjärrfråga uppmätta värden och statusmeddelanden. Exempelvis kan h3 + -brytaren användas som en multifunktionsmätare och tillhandahålla avläsningar via ett energiovervakningssystem såsom agardio.manager.

Fler möjligheter med h3+ Energy

Hilfsschalter - Zubehör für Hager Leistungsschalter h3+ - Frontansicht

Lättmonterade hjälpkontakter
Både vad gäller h3+ eller föregående generation h3 används samma hjälpkontakter i alla effektbrytare. Två hjälpkontakter per brytare kan användas. För den digitala effektbrytaren Energy finns en speciell hjälpkontakt (AX-AL) med frånslagsräknare och statusindikering.

Multifunktionsmessgerät - Zubehör für Hager Leistungsschalter h3+ - Frontansicht

Paneldisplay för konfigurering och indikering
Som tillval kan en extern paneldisplay monterad i kapslingens dörr anslutas där alla mätvärden på effektbrytaren visualiseras. Multiinstrumentet har mätnoggrannhetsklass 1 och därmed är separata energimätare överflödiga. Konfigurering av effektbrytarens utlösningskurvor kan även utföras från paneldisplayen

Kommunikationsmodule HTC310H und HTG410H - Zubehör für Hager Leistungsschalter h3+ - Frontansicht

Energiövervakning via agardio
Det finns möjlighet att kommunicera mätvärden via Modbus RTU direkt från effektbrytartypen Energy. Med denna lösning kan uppmätta värden och status i elanläggningen fjärravläsas. h3+ Energy kan användas som en multifunktionsmätare och tillhandahålla alla mätvärden via ett övervakningssystem såsom agardio.manager.

Konfiguration via Internet

Med det nya konfigurationsverktyget kan du enkelt konfigurera alla h3 + Energy-brytare på en PC, surfplatta eller smartphone. Tack vare den inbyggda webbservern behöver du inte någon speciell programvara:

Anslut konfigurationsverktyget

Konfigurationsverktyget ansluts till ett uttag i effektbrytarens front. Verktyget har en inbyggd magnetplatta på dess baksida så du kan enkelt hänga det till exempel kapslingens dörr och därmed ha bägge händerna tillgängliga för programmeringen.

Starta konfigurationsverktyget

Konfigurationsverktyget har ett inbyggt batteri som aktiverar effektbrytaren när du startar verktyget. Det låter dig säkert konfigurera din nya h3 + Energy utan ansluten nätspänning. Din smartphone, surfplatta eller dator kan anslutas till konfigurationsverktyget via WLAN.

Logga in via webbläsaren

Logga in med ditt lösenord. Efter inloggning görs konfigurations- och statusfrågor helt enkelt via webbläsaren - utan speciell programvara.

Konfigurera parametrar

Nu kan konfigurationsverktyget användas för programmering av utlösningskurvor och larmfunktioner. Konfigurationsverktyget Under drift kan du också använda för diagnostik och fråga alla aktuella uppmätta värden samt status: till exempel växling och händelseshistorik, antal växlingscykler v. m.

How-to videos

Packa upp

Kom igång

Ändra inställningar

Mer information
om h3+ Effektbrytare

h3+ Nya generationens effektbrytare
PDF 1,9 MB