Designassistent

Sockellistsystem SL

Vad passar bäst? Kombinera kanaler och uttag med olika golv och tapeter.

Sockellistsystem SL

Med SL-kanal ges möjlighet att fritt placera uttag, både 230V-, data- och antennuttag, där det bäst passar. På ett stilrent och säkert sätt döljs ful kabeldragning.

Valmöjligheten gällande färg och design är stor vilket gör att du alltid hittar passande kombinationer till din inredning. Den ger dig det bästa alternativet för utvändig installation av kablar och uttag.

SL Designassistent
Inspireras av möjligheterna som finns att kombinera enskilda komponenter individuellt med varandra.