Designspektrum kanalisation

Se och njut av möjligheterna!

Hager kanalisation erbjuder stor flexibilitet

Infällt, utvändigt, fristående, diskret, vitt eller svart. Möjligheterna är många. Vi erbjuder brett standardsortiment och kundunika lösningar!

Se ett designspektrum för kanalisation online!
I designspektrum kan du få inspiration och idéer, se speciallösningar och praktiska exempel från olika delar av Hagers kanalisation-sortiment.