Snabbt och enkelt

Använd QuickConnect

Snabbt att installera och demontera

Snabbt, säkert och tillförlitligt med QuickConnect (snabbanslutning)

Snabbanslutningstekniken fortsätter sin utbredning. Tekniken ger säkrare förbindningar med tryggare anslutningar. Nu har 68% gått över till QuickConnect på dvärg- och jordfelsbrytare från Hager. QuickConnect ger en märkbar besparing i tid om man jämför med produkter som har skruvanslutning och tack vare hög kvalitet och tillförlitlighet kan vi garantera en säker elinstallation.

Fördelar i korthet:

  • Högsta säkerhetsnivå med konstant fjädertryck
  • Säker anslutning
  • Enkelt att byta dvärgbrytare
  • Säker spänningsprovning


  • Klar och tydlig märkning
  • Full kompabilitet och lönsamhet
  • Snabbare och billigare med QuickConnect
  • Genomtänkt produktutbud med QuickConnect

Högsta säkerhetsnivå med konstant fjädertryck

Konstant fjädertryck
Konstant fjädertryck

Dubbla utgående anslutningar med QuickConnect. Anslutningarna är oberoende av varandra. För att ansluta, tryck helt enkelt bara i ledningen. Resultat: en permanent säker installation. Tack vare ett konstant fjädertryck, behöver man inte efterdra. För att demontera, tryck på knappen med en skruvmejsel och dra ut ledningen - enklare eller snabbare kan det inte bli. På en inkopplad modulkomponent ska ledningarna sitta ordentligt fast för driftsäkerhetens skull. Hittills har detta betytt att ledningen anslutits med en skruvmekanism och vid ledningsdragning i centralen innebär det åtskilliga moment. Vid användning av QuickConnect behövs inte detta.

Praktiskt: Säker anslutning som inte behöver efterdras
Fördel: Dubbla oberoende utgående anslutningar

Säker anslutning

Fasskenorna är utrustade med QuickConnect anslutningsteknik
Fasskenorna är med QuickConnect

Även fasskenorna är utrustade med QuickConnect anslutningsteknik. Med den fjäderbelastade snabbanslutningen på fasskenan kan du vara övertygad att det är tillförlitligt kontakttryck och en god anslutning. Fasskenor trycks fast efter att mjukledarförbindningar är förlagda. Skruven påverkar bara hissklämman (ej fasskenan) vilket innebär att man tydligt ser så att anslutningen ligger korrekt i hissklämman på dvärgbrytaren. Detta ger även mer utrymme att lägga in anslutningarna på utgående före man monterar fasskenan. QuickConnect innebär att efterdragning inte längre är nödvändigt.

Praktiskt: Hager dvärgbrytare med QuickConnect möjliggör att kunna montera fasskenan sist.
Fördel: Upp till 50 % mer utrymme mellan raderna.

Enkelt att byta dvärgbrytare

Enkelt att byta - kort avbrottstid
Kort avbrottstid vid byte av dvärgbrytare

Enkelt att byta dvärgbrytare på DIN-skenan. En fördelning skall fungera klanderfritt från första stund den har monterat men elcentraler lever ett statiskt liv och eventuell utbyggnad eller byte av komponent ska kunna utföras med så lite störningar som möjligt. Med en dvärgbrytare med QuickConnect är det mycket enkelt att utföra eventuellt byte mitt på en DIN-skena. Tack vara det innovativa DIN-skenefästet är det bara att lossa ledningen, dra ut fästet och ge ett lätt tryck på fasskenans kant så att den släpper från dvärgbrytaren och skjut sedan upp dvärgbrytaren från DIN-skenan. Så enkelt kan du koppla loss produkter från DIN-skenan.

Fördel: Snabbt och säkert arbete med kort avbrottstid. Lätt och snabb demontering av komponenter på DIN-skena.

Säker spänningsprovning

Säker spänningsprovning
Säker spänningsprovning

Normer och bestämmelser ser till att produkter uppfyller föreskrivna tekniska krav. Hagers produkter testas under hela produktionen och har genomgått alla provningar hos berörda provningsanstalter. Detta ger garanti om mycket hög säkerhet och säger mycket om vår förståelse för kvalitet och ansvar. Alla modulkomponenter från Hager är konsekvent beröringsskyddade enligt kapslingsklass IP20. Vi garanterar att vi håller kapslingsklass såväl som andra normer och föreskrifter genom provningar som genomförts av bland andra Semko. Spänningsprovningen på QuickConnect görs via hålet vid knappen. Säkerhet hör ihop med ansvar. Ju närmare kontakten är mellan teknik och människa, desto viktigare är säkerheten.

Fördel: Alla modulkomponenter är beröringsskyddade enligt kapslingsklass IP20 vilket ger säkerhet under installation och i drift.

Klar och tydlig märkning

Klar och tydlig märkning
Synlig märkning även utan frontkåpan

Märkning är en säkerhetsfaktor, som lätt underskattas. Det är inte bara elektrikern som har behov av att det är uppmärkt. Det är ytterst viktigt för anläggningsinnehavare att ha möjlighet att kontrollera och styra elanläggningen under vanlig drift. Märkningens tydlighet erbjuder ett bekymmersfritt handhavande. Om du vill få det perfekt så prova programmet hagercad som ger en tydlig märkning. Då passar märkningen perfekt till våra modulkomponenter som är försedda med märkfält och skyddande transparent lock som håller damm och smuts borta. Stäng locket och märkningen är alltid synlig på modulkomponenterna. Öppna luckan, lägg i märkremsan, stäng luckan - klart!

Fördel: Säkert genom en tydlig, hållbar och ren märkning av komponenterna, även när frontkåpan är borttagen. Skapa din märkning med det kostnadsfria programmet hagercad.

Full kompabilitet och lönsamhet

Full kompabilitet och lönsamhet
Full kompabilitet och lönsamhet

Tekniska framsteg är positivt – för det mesta. Vi är uppmärksamma på att nya generationers modeller skall vara kompatibla med tidigare. För att modulkomponenter skall kunna fungera tillförlitligt under många år, producerar vi för framtiden. Vi planerar och utvecklar nya modulkomponenter på ett sådant sätt att de i praktiken går ihop med de föregående modellerna – så långt det är möjligt. Detta är kompabilitet som ger pålitliga produkter. Ett exempel är våra fasskenor som passar för dvärgbrytare med QuickConnect och för 6kA och 10kA dvärgbrytare med skruv. Fasskenan passar även äldre dvärgbrytare från hager.

Fördel: Full kompabilitet med Hager dvärgbrytare såväl med Quickconnect som med skruv, även tidigare generationen. Mer lönsamhet genom problemfri utvidgning av en befintlig installation.

Snabbare och billigare med Quickconnect

... även om inköpspriset är något högre. QuickConnect-anslutningtekniken ger en märkbar besparing i tid om man jämför med enheter med skruvanslutning. Se vår enkla beräkning:

Lönsamhet med QuickConnect