Det är säkrast så.  

Skydda dina kunders bostäder mot onödiga strömavbrott med personskyddsbrytare från Hager

Kontakta oss

Därför ska du installera en personskyddsbrytare åt dina kunder

Den tekniska utvecklingen sker snabbt, ökade krav på bekvämlighet i svenska hem ställer också större krav på elanläggningen. I en rörlig och flexibel livsstil får ingenting krångla, utan ska bara fungera.

Allt fler väljer därför att installera personskyddsbrytare i sin elanläggning. På så sätt får du en driftsäkrare elanläggning till en liten merkostnad. Rekommendationen är att prioritera felkällorna där det kan komma in fukt.

Förbered mötet med kunden

Ladda ner eller beställ foldern och ge den till dina kunder.

Rekommenderade grupper att säkra

Kyl/frys
Utan ström till kyl eller frys under längre tid kan vatten rinna ut och orsaka onödiga skador. Installera personskyddsbrytare för att skydda när jordfel slår ut elen i din bostad.

Uttag utomhus
Rekommendationen är att man prioriterar att skydda felkällor där det kan komma in fukt såsom uttag utomhus.

Ytterbelysning/pool
Ytterbelysningen är en av de vanligaste felkällorna. Likaså poolen som står i fuktig miljö. Med en personskyddsbrytare kan du motverka att eventuellt jordfel slår ut all el i din bostad.

Badrum
Fukt är naturligt i badrum men det kan skapa jordfel. Med en personskyddsbrytare kan du motverka att eventuellt jordfel slår ut elen i resten av din bostad.

Personskyddsbrytare ger sinnesro

Elektrikern Jonathan Palm på Elcenter löser återkommande problem med strömavbrott hos villakunder med hjälp av personskyddsbrytare. Utöver självklara säkerhetsförbättringar ser Jonathan fler fördelar med produkten, både för installatörer och konsumenter…

Därför blev personskyddsbrytaren standard i Norge

I Norge har personskyddsbrytaren i stort sett ersatt dvärgbrytaren. Vi vände oss till Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard för att ta reda på varför svensk installationskultur inte gått samma väg tillmötes…

Personskyddsbrytare - komplext blir kompakt

Mindre är mer - även i centralen. Ersätt enskilda komponenter med en kompakt kombilösning. Kombinera dvärgbrytare och jordfelsbrytare i en personskyddsbrytare och erbjud ett optimalt skydd.

Visste du att …
… med personskyddsbrytare säkrar du enkelt laddstationer?

Eftersom laddstationen till elbilen ofta är placerad utomhus ska den såklart förses med jordfelsbrytare. Men, i de fall där jordfelsbrytaren inte är integrerad i laddstationen är en personskyddsbrytare både en kompakt och enkel lösning.

Hagercentral

Bygg din central med personskyddbrytare redan idag med hjälp av hagercentral

Uttag utomhus

Ytterbelysning

Bubbelpool

Kyl/Frys