Överspänningsskydd -

en trygg investering

Skydd av person och egendom

Hjälp dina kunder att säkra sig mot problem med överspänningar på elnätet genom att välja ett modernt och komplett system för överspänningsskydd. Kostnaden för dem är lägre än den de får vid ett kraftigt blixtnedslag även om de har ett fullgott försäkringsskydd. Hjälp dina kunder genom att säkra före olyckan sker, inte efter!

Vilka är de vanligaste orsakerna till skador genom överspänning?

 • Direkta blixtnedslag
 • Blixtnedslag inom en radie av två kilometer
 • Tillfälliga spänningsvariationer orsakade av elleverantören
 • Kortslutningar

Vad kan skadas vid överspänning?

 • Skador på elektronisk utrustning, t ex TV, dator, router eller AppleTV, som inte kan repareras och där sparad information kan gå förlorad.
 • Driftstopp på kyl, frys, värme- och kommunikationssystem kan ge ytterligare skador i fastigheten.
 • Synbart oskadade komponenter som ansluts till direkt skadade delar kan kan slå ut systemet ytterligare en gång.

Därför är överspänningsskydd en trygg investering

 • Vissa skador kan aldrig täckas av en försäkring. Den ekonomiska ersättningen begränsas också av självrisk och åldersavskrivning.
 • Nyanskaffning, reparation och återskapande av förlorad information tar både tid och kraft.
 • Ett modernt system av överspänningsskydd ger ett säkert skydd.
 • Kostnaden för installationen är lägre än den som uppstår vid ett kraftigt blixtnedslag.

Överspänningsskydd i tre nivåer

Gör inte saker till hälften: Om dina kunder vill skydda sig mot farliga överspänningar bör man samordna ett effektivt överspänningsskydd i tre avledningsnivåer, med en blixtströmsavledare som grovskydd, ett mellanskydd och ett fin/apparatskydd. Då är du garanterat på säkra sidan!

Installationsguide: