Det är säkrast så.

Med växande krav på moderna hem, arbetsplatser och offentliga fastigheter är det för oss på Hager en självklarhet att utveckla elteknik för säkrare och bekvämare liv. Skydd av person och egendom är vårt ansvar. Ett ansvar som inte slutar vid produktutveckling och innovation, vår uppgift är också att utbilda och sprida kunskap.

Komponenterna som säkrar fastigheten

Vi kompromissar inte med tryggheten, var sak har sin plats och sitt syfte. Du kan därför lita på att alla modulkomponenter vi utvecklar är gjorda med fokus på säkerhet. Nedan beskrivna enheter i rätt kombination är det som krävs för dagens fastigheter.

Quickconnect snabbanslutningsteknik

QuickConnect – Snabbanslutningsteknik

Tekniken ger säkrare förbindningar och tryggare anslutningar och sparar mycket installationstid för montören jämfört med skruvteknik.

+ Sparar
+ Enkelt
+ Säker anslutning

Läs mer

Personskyddsbrytare

En personskyddsbrytare (RCBO) är en dvärgbrytare (överströmsskydd) i kombination med jordfelsbrytare, vilket sparar plats och ger användaren en lättare överskådlighet.

+ Driftsäkrare elanläggning
+ Undviker onödiga skador
+ Lättare felsökning
+ Sparar plats

Läs mer

Personskyddsbrytare
AFDD Ljusbågsdetektor

AFDD – Ljusbågsdetektor

Ljusbågsfel kan orsakas av alla typer av ledningsfel och slitna kontakter. AFDD löser ut kretsen som en försiktighetsåtgärd och eliminerar den resulterande
brandrisken.

+ Mindre brandrisk
+ Säkrare elanläggning
+ Upptäcker mindre källor till elfel.

Läs mer

Överspänningsskydd

Om dina kunder vill skydda sig mot farliga överspänningar bör man samordna ett effektivt överspänningsskydd i tre nivåer. Kostnaden är lägre än den man
får vid ett kraftigt blixtnedslag.

+ Undvik skador på elektronisk utrustning
+ Inga driftstopp på kyl, frys, värme- och kommunikationssystem.

Läs mer

Överspänningsskydd

Artiklar som kanske kan intressera dig

Så ökar du elsäkerheten

Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen.

Säkra före olyckan, inte efter

Åskväder kan vara både vackert och spännande men också skrämmande. Försiktighet vid åska kan löna sig.

Personskyddsbrytare eller jordfelsbrytare?

Svaret är enkelt. Med personskyddsbrytare blir elanläggningen mer driftsäker och lättare att hantera.

Varför ska du välja produkter från Hager?

Säkerhet
Med rätt produkter och rätt hantering skapar vi förutsättningar till säkrare elanläggningar. Ett skydd för såväl person som egendom.

Kvalitet
Med lång erfarenhet och stark produktutveckling skapar vi pålitliga produkter med hög kvalitet för långsiktig hållbarhet och effektiv hantering.

Effektivitet
Med smarta lösningar och funktioner skapar vi möjlighet till effektivare och säkrare installationer samt överskådliga och lätthanterliga elanläggningar. Både för yrkesperson såväl som fastighetsägare.

Ekonomi
Med kombinationen av säkerhet, kvalitet och effektivitet skapar Hager produkter och tjänster som lönar sig i längden.


Har du frågor?
Våra experter svarar gärna.

Oavsett om det gäller planering eller installation så finns vi med dig hela vägen.

Kontakta oss