Vi finns här för dig

Kundinformation gällande Covid-19

Till våra kunder och samarbetspartners

Med tanke på den snabbt föränderliga situationen är vår högsta prioritet att våra medarbetare håller sig friska. Vår personals hälsa och säkerhet är ju en förutsättning för att verksamheten ska rulla på. För att inte tappa fart lyssnar vi och vidtar de åtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Dessa åtgärder ser till så att vår kundtjänst och tekniska support är så operativ som möjligt. Det möjliggör också att vi kan tuffa på med support för våra kunder och partners.

Vi har även vidtagit strikta säkerhetsrutiner så att våra fabriker inte stannar. Det betyder att vi fortsätter att producera produkter och att grossisternas lager fylls på. Med andra ord gör vi vårt bästa för att varorna ska nå dig.

Vi fortsätter att bevaka situationen mycket noggrant och kommer vidta ytterligare åtgärder om situationen utvecklas. Detta i enlighet med regeringens rekommendationer. Vi gör allt vi kan för att bibehålla vår höga leveranssäkerhet.

Har du några frågor, når du oss som vanligt via växeln: 031-706 39 00, via mail: info@hager.se eller genom din vanliga kontakt på Hager.

Tack för ditt förtroende och din lojalitet. Ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Med vänliga hälsningar, vännerna på Hager.

Våra åtgärder

  • Strikta hygienkrav på alla våra kontor och fabriker.

  • Begränsa fysiska besök på alla våra interna arbetsplatser till de absolut nödvändiga.

  • Genomföra kundmöten via digitala kanaler.
  • Förbud eller restriktioner av resor och möten i enlighet med folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

  • Säkerställer att alla som kan arbeta hemifrån gör det i största möjliga utsträckning.

  • Genomför dagliga avstämningar med alla anställda kring deras hälsa och säkerhet.