Vi finns här för dig

Kundinformation gällande Covid-19

Till våra kunder och samarbetspartners

Kampen mot Covid-19 pandemin fortsätter och vi måste alla fortsätta hjälpas åt för att hålla nere risken för smittspridning som riskerar vår gemensamma affär. Hälsa och säkerhet är en förutsättning för att våra verksamheter ska rulla på så vi lyssnar fortsatt på och vidtar de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

De åtgärder som vi tidigare vidtagit har möjliggjort att våra fabriker återige producerar på 100% av sin kapacitet. Vi gör allt vi kan för att bibehålla vår höga leveranssäkerhet. Möten tar vi gärna och vi välkomnar alla former av digitala möten och telefonsamtal. Vi ses gärna även i fysiska möten men då i mindre grupper och med nödvändiga försiktighetsåtgärder så alla deltagare känner sig trygga.

Har du några frågor, når du oss som vanligt via växeln: 031-706 39 00, via mail: info@hager.se eller genom din vanliga kontakt på Hager.

Tack för ditt förtroende och din lojalitet. Ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Uppdaterad information kommer löpande.

Med vänliga hälsningar, vännerna på Hager.