Integritetspolicy

Ansvar

Integritetspolicy

Tack för ditt visade intresse för vår webbplats och vårt företag.

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och din integritet. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom informationen nedan så att du är fullt medveten om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter på vår webbplats.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. I vissa fall kan vi dock behöva ditt namn, adress och annan information för ett kunna erbjuda dig de tjänster som du efterfrågar. Vi kommer att meddela dig i de fall denna information är nödvändig. Vi sparar och behandlar enbart de personuppgifter som du väljer att lämna till oss och de uppgifter som samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser (t.ex. IP-adress, namnen på de webbsidor du har besökt, vilken webbläsare och operativsystem som använts, vid vilket datum och vilken tid som du besökte webbplatsen, vilken sökmotor som använts och namn på nedladdade filer). Vi sparar och använder de personuppgifter som du lämnar för att behandla förfrågningar och registreringar samt för att kontakta dig när detta är nödvändigt. Dina personuppgifter behandlas självklart konfidentiellt och överförs inte till tredje part utanför Hager-gruppen.

Vi vill även be dig att noggrant läsa igenom följande information om profilering om du mot bakgrund av ovanstående godkänner att vi kombinerar, behandlar och använder dina lämnade personuppgifter tillsammans med de andra personuppgifter som vi har om dig för marknadsföringsändamål.

2. Cookies

Vänligen läs vår Cookie-policy för att veta mer om hur vi använder cookies, inklusive Google Analytics.

3. Datasäkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår webbplats och andra system för att förebygga att obehöriga personer förlorar, raderar, får tillgång till, ändrar eller distribuerar dina personuppgifter. Vissa webbsidor kan endast registrerade användare få tillgång till och du måste ange ditt personliga lösenord för att få tillgång till dessa webbsidor. Du måste därför alltid behandla dina personliga inloggningsuppgifter konfidentiellt och stänga ner webbfönstret efter sådan användning. Detta gäller särskilt om du delar dator med andra personer.

4. Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi sparar om dig utan kostnad i enlighet med personuppgiftslagen. I tillämpliga fall har du även rätt att få personuppgifterna rättade, blockerade eller raderade.

För att utöva dina ovanstående rättigheter, vänligen kontakta:

Hager Elektro AB
Bifrostgatan 36
431 44 Mölndal

Upphovsrättspolicy

De dokument som erbjuds i elektroniskt format över datanätverk omfattas utan begränsning av upphovsrättslagen. Följande gäller särskilt för denna typ av dokument:

Individuella reproduktioner, såsom kopior och utskrifter, får endast återskapas för privat eller annat personligt bruk; d.v.s. individuella reproduktioner av ett verk får endast lagras i ett datamedium för personligt bruk under förutsättning att sådana reproduktioner varken direkt eller indirekt används för kommersiella syften (upphovsrättslagen). Tillverkning och distribution av andra reproduktioner är endast tillåtet om uttryckligt samtycke har getts av upphovsrättsinnehavaren. Texter, fotografier och andra dokument som har publicerats på denna webbplats är upphovsrättsskyddade och får inte reproduceras, behandlas, kopieras eller distribueras utan föregående skriftligt samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Detta gäller dock inte om innehållet sparas och används för privata ändamål. Du som användare är ansvarig för efterlevnaden av dessa bestämmelser och kan hållas ansvarig i fall av missbruk.

Med hänsyn till användarrättigheter och upphovsrätt så är bild- och textmaterial (produktfotografier, känslo- och stämningsfotografier och andra liknande fotografier), som vi skickar till dig via post eller e-post, föremål för följande bestämmelser:

1. Du får inte reproducera, redigera, kopiera eller distribuera material som tillhandahållits dig utan föregående skriftligt samtycke. Sådant material får endast användas av dig för det efterfrågade ändamålet och ska godkännas skriftligen på förhand.

2. Användningen av vårt bild- och textmaterial i webbutiker och överföring av sådant material till tredje part är förbjuden.

3. Allt bild- och textmaterial får endast användas för privat bruk; och får inte, direkt eller indirekt, användas för kommersiella ändamål (upphovsrättslagen). Detta gäller inte om föregående skriftligt samtycke har lämnats.

4. Det är du som är ansvarig för efterlevnad av upphovsrättslagstiftningen och det är du som kan hållas ansvarig i fall av missbruk. Av denna anledning rekommenderar vi att du skriver till oss/kontaktar oss om du behöver använda vårt bild- och textmaterial. Vi vill då att du förser oss med din fullständiga adress och information om hur du avser att använda materialet. Vi ber dig uppmärksamma att det för denna användning krävs att du erhåller vårt skriftliga godkännande.

Meddelande avseende bild- och textmaterial

Med hänsyn till användarrättigheter och upphovsrätt så är bild- och textmaterial (produktfotografier, känslo- och stämningsfotografier och andra liknande fotografier), som vi skickar till dig via post eller e-post, föremål för följande bestämmelser:

1. Du får inte reproducera, redigera, kopiera eller distribuera material som tillhandahållits dig utan föregående skriftligt samtycke. Sådant material får endast användas av dig för det efterfrågade ändamålet och ska godkännas skriftligen på förhand.

2. Användningen av vårt bild- och textmaterial i webbutiker och överföringen av sådant material till tredje part är som utgångspunkt förbjuden.

3. Allt bild- och textmaterial får endast användas för privat bruk; och får inte, direkt eller indirekt, användas för kommersiella ändamål (upphovsrättslagen). Detta gäller inte om föregående skriftligt samtycke har lämnats.

4. Det är du som är ansvarig för efterlevnad av upphovsrättslagstiftningen och det är du som kan hållas ansvarig i fall av missbruk. Av denna anledning rekommenderar vi att du skriver till oss/kontaktar oss om du behöver använda vårt bild- och textmaterial. Vi vill då att du förser oss med din fullständiga adress och information om hur du avser att använda materialet. Vi ber dig uppmärksamma att det för denna användning krävs att du erhåller vårt skriftliga godkännande.

Ansvar

Vi förser dig med information i våra skrifter efter vår bästa förmåga. Informationen i skrifterna ska dock inte i något fall vara att anse som rättsligt bindande och vi reserverar oss mot eventuella fel i information vad avser t.ex. korrekthet eller fullständighet. Detta gäller även för figurer, och särskilt i förhållande till färg, storlek och konfiguration av de visade produkterna, samt ritningar, bruksanvisningar, priser etc. som inte heller är att anse som bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och formella ändringar av våra produkter, förutsatt att sådana ändringar förbättrar produkten. Vi ska inte i något fall hållas ansvariga för skador som kan uppstå, direkt eller indirekt, på grund av användningen av webbplatsen eller informationen som finns på webbplatsen. Detta gäller inte ansvar som kan uppstå på grund av uppsåt eller grov vårdlöshet.

Figurer, textmaterial och informationsmaterial är föremål för bestämmelserna i upphovsrättslagen (se upphovsrättspolicy ovan). Hager Elektro AB och dess varumärken säljer endast sina produkter via grossiter som handlar med elektriska produkter. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt.

Vidare tar vi inget ansvar för innehållet på andra webbplatser som du kan besöka via hyperlänkar på vår webbplats. Denna information är tredje parts-innehåll och vi har ingen kontroll över innehållets utformning eller design. Placeringen av sådana hyperlänkar på vår webbplats erbjuds av Hager Elektro AB. Vi vill dock understryka att vi inte är ansvariga för innehållet och tar avstånd från detta.