Kontaktorer

Kalkylprogram för kontaktorer

Moderna belysningssystem genererar höga inkopplingsströmmar. Därför rekommenderar vi att använda verktyget nedan för att beräkna det maximala antalet lampor som kan anslutas till en Hager kontaktor.

Från juni 2014 har Hager förbättrat prestandan för 1 och 2 moduls kontaktorer. De produkter som identifierats på framsidan med ”+" kan ha ett högre antal lampor. För 1 och 2 moduls kontaktorer utan "+", divideras resultaten som framkommer i beräkningsprogrammet nedan med 2.

Känner du till max strömspik och tid

Strömspik (A)
Vänligen fyll i formuläret korrekt
Tid på strömspik [µs]
Vänligen fyll i formuläret korrekt
Typ av produkt
Standard
Typ av ljuskälla
Effekt på lampan
Typ av produkt