BIM - Building Information Modeling

Digitalt planeringsverktyg i 3D

Golvsystem och fönsterbänkskanaler

Konsulter och arkitekter känner till att förkortningen BIM står för Building Information Modeling som beskriver ett digitalt planeringsverktyg för nya byggnader. BIM är redan etablerad i flera andra länder, hos några krävs detta enligt lag. Hager utökar ständigt sitt sortiment av sina digitala BIM-objekt. Idag finns flera system både för golvinstallationer och fönsterbänkskanaler.

Fönsterbänkskanaler
som BIM-objekt till Revit och ArchiCad

Nu kan konsulter och arkitekter använda delar från Hagers utbud av kanalisation när de arbetar med planeringsverktyget BIM. Tillgängliga BIM-objekt i Revit och Archi-Cad-format är:

 • BR65
 • BRN
 • BRHN
 • BRA65
 • BKIS

Hagers kanalprogram kompletterar härmed systemen för golvinstallationer som också finns tillgängliga som BIM-objekt:

 • UK
 • AK
 • BK
 • VE-EE
 • GB-EG
 • BKB

BIM-objekt
världens största 3D-planeringsplattform

Byggplanering med 3D-modeller har stora fördelar: Planeringsproblem och planeringsfel kan identifieras och undvikas i ett tidigt skede. Detta bidrar till mer solid planering och större effektivitet. Världens största 3D-planeringsplattform är www.bimobject.com. Det finns över 23 miljoner objekt som 3D för alla vanliga CAD-program.

BIM-objekt
nedladdning

Via ditt myHager-konto kan du ladda ner BIM-objekten direkt.