Hager Mood App

Installera och konfigurera tidur – precis var du vill

Med den nya appen Hager Mood kan Hagers tidur programmeras via telefonen. Du kan konfigurera dina tider före själva installationen – därmed blir tiduret driftsatt direkt efter installationen.

Programmering
i fyra steg

Välj tidur och anslut via Bluetooth

Lika enkelt som i din bil: Sök efter tiduret i appen och anslut via Bluetooth. Avståndet mellan enheten och tiduret får vara max tio meter. När du ansluter tänds tiduret, då måste du bekräfta åtkomst manuellt.


Skapa program

I nästa steg anger du önskade omkopplingar och tider. Definiera till- och fråntider, omkopplingsdagar samt undantag och prioriteringar. Beroende på tidur finns 1 – 20 program med 56 – 400 programmeringssteg tillgängliga.Synkronisera programmeringen med tiduret

För att överföra app-programmeringen till tiduret måste du synkroniserar enheterna med varandra. Under denna process måste båda enheterna ligga inom Bluetooth-området. På så vis överförs både program och scheman säkert.


Överföring av data med myHager

Efter programmeringen kan du spara all data på ditt myHager-konto och dela med kollegor. Överlämning av projekt till kunden sker också via myHager. Observera att du som installatör då inte längre har tillgång till projektet. Däremot kan kunden ge dig rättigheter, vilket gör att ändringar fortfarande kan göras via Bluetooth.


Ladda ned gratis