Analoga tidur

Produktöversikt som PDF
Kopplingsur
 • Dygn- och veckour
 • För styrning av t ex belysning, värme eller ventilation
 • Sparar energi och ger högre komfort
Analoga ur
 • Plomberbart lock
 • Programmeras med oförlorbara ryttare
 • Omkopplare:
  - Automatik
  - Permanent TILL
  - Permanent FRÅN (endast 3–moduls ur)
 • Inställningsnoggrannhet:
  - 15 min för dygnsur
  - 2 tim för veckour
 

Produktfilter

Dygnsur, 1-kanal

Egenskaper:
 • Dygnsur 1 modul
  - Förinställd realtid
 • Dygnsur 3 moduler
  - Mycket enkel inställning av realtid och programtider
  - Förvalda programsteg
  - Automatik
  - Permanent TILL/FRÅN
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EH011 Dygnsur analogt 1 sl
EH011 Dygnsur analogt 1 sl
EH011 1335600 Dygnsur analogt 1 sl 1 st.
  *
EH111 Dygnsur analogt 1-kn växlande
EH111 Dygnsur analogt 1-kn växlande
EH111 1335601 Dygnsur analogt 1-kn växlande 1 st.
  *

Veckour, 1-kanal

Egenskaper:
 • Veckour 3 moduler
  - Mycket enkel inställning av realtid och programtider
  - Förvalda programsteg
  - Automatik
  - Permanent TILL/FRÅN
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EH171 Veckour analogt 1-kn växlande
EH171 Veckour analogt 1-kn växlande
EH171 1335602 Veckour analogt 1-kn växlande 1 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles