Tillslagsfördröjt tidrelä

Egenskaper:
 • Märkspänning:
  - 24 till 48 V AC/DC
  - 24 till 230 V AC
  - 12 V AC / DC
 • Förlusteffekt: PV = 2 W
 • Kontakter: 1 växlande (potentialfri)
 • Märkström: 10 A - 230 V AC
 • Tidsintervall: 0.1s till 10h
 • Visa aktuella driftsförhållanden via en intelligent LED-display
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EZN001 Tidrelä tillsl 250V
EZN001 Tidrelä tillsl 250V
EZN001 4084060 Tidrelä tillsl 250V 1 st.
  *

Frånslagsfördröjt tidrelä

Egenskaper:
 • Märkspänning:
  - 24 till 48 V AC/DC
  - 24 till 230 V AC
  - 12 V AC / DC
 • Förlusteffekt: PV = 2 W
 • Kontakter: 1 växlande (potentialfri)
 • Märkström: 10 A - 230 V AC
 • Tidsintervall: 0.1s till 10h
 • Visa aktuella driftsförhållanden via en intelligent LED-display
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EZN002 Tidrelä frånsl 250V
EZN002 Tidrelä frånsl 250V
EZN002 4084062 Tidrelä frånsl 250V 1 st.
  *

Inkopplingsswitch

Egenskaper:
 • Märkspänning:
  - 24 till 48 V AC/DC
  - 24 till 230 V AC
  - 12 V AC / DC
 • Förlusteffekt: PV = 2 W
 • Kontakter: 1 växlande (potentialfri)
 • Märkström: 10 A - 230 V AC
 • Tidsintervall: 0.1s till 10h
 • Visa aktuella driftsförhållanden via en intelligent LED-display
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EZN003 Tidrelä puls frånsl 250V
EZN003 Tidrelä puls frånsl 250V
EZN003 4084064 Tidrelä puls frånsl 250V 1 st.
  *

Impulstimer

Egenskaper:
 • Märkspänning:
  - 24 till 48 V AC/DC
  - 24 till 230 V AC
  - 12 V AC / DC
 • Förlusteffekt: PV = 2 W
 • Kontakter: 1 växlande (potentialfri)
 • Märkström: 10 A - 230 V AC
 • Tidsintervall: 0.1s till 10h
 • Visar aktuella driftsförhållanden via en intelligent LED-display
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EZN004 Tidrelä pulstimer 250V
EZN004 Tidrelä pulstimer 250V
EZN004 4084066 Tidrelä pulstimer 250V 1 st.
  *

Symmetriskt blinkrelä

Egenskaper:
 • Märkspänning:
  - 24 till 48 V AC/DC
  - 24 till 230 V AC
  - 12 V AC / DC
 • Förlusteffekt: PV = 2 W
 • Kontakter: 1 växlande (potentialfri)
 • Märkström: 10 A - 230 V AC
 • Tidsintervall: 0.1s till 10h
 • Visa aktuella driftsförhållanden via en intelligent LED-display
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EZN005 Tidrelä blinkrelä 250V
EZN005 Tidrelä blinkrelä 250V
EZN005 4084068 Tidrelä blinkrelä 250V 1 st.
  *

Multifunktionsrelä

Egenskaper:
 • Märkspänning:
  - 24 till 48 V AC/DC
  - 24 till 230 V AC
  - 12 V AC / DC
 • Förlusteffekt: PV = 2 W
 • Kontakter: 1 växlande (potentialfri)
 • Märkström: 10 A - 230 V AC
 • Tidsintervall: 0.1s till 10h
 • Visa aktuella driftsförhållanden via en intelligent LED-display
 • Inställning av 6 olika tidsperioder möjlig via potentiometer på framsidan
 • Multi-funktion relä med 8 olika funktioner
Funktionsval:
 • A - impulstimer
 • B - frånkopplingswitch
 • C - frånslagsfördröjning
 • D - tillslagsfördröjning
 • E - inkopplingswitch
 • F - symmetriskt blinkfunktion
 • on - TILL-kontakten sluten
 • off - FRÅN-kontakten öppen
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EZN006 Tidrelä multi 230V 1S-10T
EZN006 Tidrelä multi 230V 1S-10T
EZN006 4084070 Tidrelä multi 230V 1S-10T 1 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles