Dimmers och styrdon

Produktöversikt som PDF
Universaldimmer optimerad för LED 300 W och 300 W komfort (max. 60 W LED)
 • "autoDetekt":
  - identifierar automatiskt vilken typ av belastning som anslutits (glödljus, 
    lågvoltshalogen, lågenergilampor och led)
 • "easyDetekt"
  - dimmern lär sig automatiskt hur ansluten belastning bäst skall ljusregleras genom
    en enkel testprocedur
 • Manövrering via fritt antal externa tryckknappar
 • Ljudlös reglering
 • 300 W komfort:
  - expertläge
  - 100% nattljusfunktion och sovfunktion
Universaldimmer optimerad för LED/CFL 500 W och 500 W, komfort (max. 100 W LED)
 •  "autoDetekt":
  - identifierar automatiskt vilken typ av belastning som anslutits (glödljus,
    lågvoltshalogen, lågenergilampor och led)
 • "easyDetekt":
  - dimmern lär sig automatiskt hur ansluten belastning bäst skall ljusregleras genom
    en enkel testprocedur
 • Manövrering via fritt antal externa tryckknappar
 • Ljudlös reglering
 • 500 W komfort:
  - expertläge
  - 100% nattljusfunktion och sovfunktion
  - ljusscen och fördröjd ljusscen

Produktfilter

Universaldimmer 300 W

Egenskaper:
 • Märkspänning: 230 VAC / 50 Hz
 • Dimmerbelastning: 300 W
 • Platsbesparande
 • Standby strömförbrukning 0,2 W
 • Automatisk lastavkänning med hjälp av detekterings- och inlärningsfunktion vid extern tryckknapp
 • Minnesfunktion: Vid tändning aktiveras ljuset i senast inställda nivå
 • Hög drifttemperatur upp till 45°C
 • Tryckknappsingång kan styras via fas- eller nolledare
 • Anslutning av belysta tryckknappar möjligt upp till 5mA
 • Elektroniskt kortslutnings- och överhettningsskydd
Funktioner:
 • Lämplig för:
  - Dimbara lågenergilampor
  - Dimbara LED-lampor
  - Glödljus
  - LV halogenlampor med konventionell eller elektronisk transformator
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EVN011 Universaldimmer 300W
EVN011 Universaldimmer 300W
EVN011 1377155 Universaldimmer 300W 1 st.
  *

Universaldimmer 300 W, komfort

Egenskaper:
 • Märkspänning: 230 VAC / 50 Hz
 • Dimmerbelastning: 300 W
 • Platsbesparande
 • Standby strömförbrukning 0,2 W
 • Automatisk lastavkänning med hjälp av detekterings- och inlärningsfunktion vid extern tryckknapp eller via tvångsval direkt på dimmern
 • Komfortfunktioner: nattljus, sovljus samt 100%
 • Minnesfunktion: Vid tändning aktiveras ljuset i senast inställda nivå
 • Hög drifttemperatur upp till 45°C
 • Tryckknappsingång kan styras via fas- eller nolledare
 • Anslutning av belysta tryckknappar möjligt upp till 5mA
 • Elektroniskt kortslutnings- och överhettningsskydd
Funktioner:
 • Lämplig för:
  - Dimbara lågenergilampor
  - Dimbara LED-lampor
  - Glödljus
  - LV halogenlampor med konventionell eller elektronisk transformator
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EVN012 Universaldimmer 300W komfort
EVN012 Universaldimmer 300W komfort
EVN012 1377156 Universaldimmer 300W komfort 1 st.
  *

Universaldimmer 500 W

Egenskaper:
 •   Märkspänning: 230 VAC / 50 Hz
 •   Dimmerbelastning: 500 W glödljus, 100 W lågenergi eller LED
 •   Platsbesparande
 •   Standby strömförbrukning 0,2 W
 •   Automatisk lastavkänning med hjälp av detekterings- och inlärningsfunktion vid
    extern tryckknapp
 •   Minnesfunktion: Vid tändning aktiveras ljuset i senast inställda nivå
 •   Hög drifttemperatur upp till 45°C
 •   Tryckknappsingång kan styras via fas- eller nolledare
 •   Anslutning av belysta tryckknappar möjligt upp till 5mA
 •   Elektroniskt kortslutnings- och överhettningsskydd
Funktioner:
 •   Lämplig för:
  - Dimbara lågenergilampor
  - Dimbara LED-lampor
  - Glödljus
  - LV halogenlampor med konventionell eller elektronisk transformator
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EVN002 Universaldimmer 500W
EVN002 Universaldimmer 500W
EVN002 1377157 Universaldimmer 500W 1 st.
  *

Universaldimmer 500 W, komfort

Egenskaper:
 • Märkspänning: 230 VAC / 50 Hz
 • Dimmerbelastning: 500 W glödljus, 100 W lågenergi eller LED
 • Platsbesparande
 • Standby strömförbrukning 0,2 W
 • Automatisk lastavkänning med hjälp av detekterings- och inlärningsfunktion vid
  extern tryckknapp eller via tvångsval direkt på dimmer
 • Komfortfunktioner: nattljus, sovljus, scen, tidsfördröjd scen och 100%
 • Minnesfunktion: Vid tändning aktiveras ljuset i senast inställda nivå
 • Hög drifttemperatur upp till 45°C
 • Tryckknappsingång kan styras via fas- eller nolledare
 • Anslutning av belysta tryckknappar möjligt upp till 5mA
 • Elektroniskt kortslutnings- och överhettningsskydd
 • 2 st multispänningsingångar (24VDC / 230VAC)
Funktioner:
 •  Lämplig för:
  - Dimbara lågenergilampor
  - Dimbara LED-lampor
  - Glödljus
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EVN004 Universaldimmer 500W komfort
EVN004 Universaldimmer 500W komfort
EVN004 1377158 Universaldimmer 500W komfort 1 st.
  *

Universaldimmer 1000 W, styrbar

Egenskaper:
 • Driftlägesomkopplare
  - Styrning via knappar på produktens front eller via externa tryckknappar (local)
  - Styrning via 1-10 V signal (slave)
 • Inställning min- och maxvärden
 • LED-indikering för:
  - 230 V Driftspänning/belastningsbortfall
  - Kortslutnings/överhettningsindikering
 • Belastning 20-1000 VA / W
 • För styrning av:
  - Glödljus
  - 230 V Halogen
  - Lågvoltshalogen viakonventionell transformator
  - Lågvoltshalogen via elektronisk transformator
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EV100 Dimmer universal 1000 W
EV100 Dimmer universal 1000 W
EV100 1377145 Dimmer universal 1000 W 1 st.
  *

Universaldimmer 1000 W, komfort

Egenskaper:
 • Driftlägesomkopplare
  - Styrning via 1-10V utgång (Master)
  - Styrning via knappar på produktens front eller via externa tryckknappar (local)
  - Styrning via 1-10 V ingång (slave)
 • Display för indikering och inställning av aktuella ljusvärden samt förändring av parametrering:
  - Dimringshastighet
  - Min nivå 0….49%
  - Max nivå 51…99%
  - Reglertid ”UPP” upp till 99 sek
  - Reglertid ”NER” upp till 99 sek
  - Dimringshastighet för förinställda ljusnivåer (överstyrning eller ljusscenario)
  - Scenario eller överstyrning kan ställas in separat för resp. ingång (E1 och E2)
    Dimmern återvänder till senast inställd ljusnivå när ingångarna av aktiveras.
 • Signalkontakt för status indikering på dimmerutgången (öppen kontakt är frånslagen dimmer, sluten kontakt är dimmer i drift)
 •   LED-indikering för:
  - 230 V Driftspänning/belastningsbortfall
  - Kortslutnings/överhettningsindikering
 •   Belastning 20-1000 VA / W
 •   För styrning av:
  - Glödljus
  - 230 V Halogen
  - Lågvoltshalogen viakonventionell transformator
  - Lågvoltshalogen via elektronisk transformator
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EV102 Dimmer univers 1000W m display
EV102 Dimmer univers 1000W m display
EV102 1377148 Dimmer univers 1000W m display 1 st.
  *

Styrdon

Egenskaper:
 • För systemstyrning av EV100 och EV102 max. 30 st.
 • För reglering av HF-don
 • Max lampström i extern tryckknapp är 5 mA
 • Display visar aktuellt  ljusvärde samt anger värden vid inställning av parametrar
  - Dimringshastighet (Vid lång knapptryckning)
  - Min. nivå (0…49%) 
  - Max. nivå (51…..99%)
  - Regler "UPP“ 99 sek.
  - Regler "NER“ 99 sek.
  - Signalkontakt för dimmer utg (0V= öppen; ” ”0V= sluten)
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EV106 Styrdon 1-10V
EV106 Styrdon 1-10V
EV106 1377150 Styrdon 1-10V 1 st.
  *

Styrdon, komfort

Egenskaper:
 • Överstyrning (3 ljusnivåer) eller ljuscenarion (2 ljusnivåer). Ljusscenario (Tryckknapp ansluten); När tryckknappen påverkas (kontakten sluts) kommer det förinställda värdet att ställas in. Så länge tryckknappen är påverkad kan ljusnivån inte förändras, utan endast efter att tryckknappen släppts. Dimmern bibehåller det förinställda värdet.
 • Överstyrning (strömbrytare eller reläkontakt ansluten); När strömbrytaren påverkas (kontakten sluts) kommer det förinställda värdet att ställas in. Så länge strömbrytaren eller reläkontakten är påverkad kan ljusnivån inte förändras, utan endast efter det att strömbrytaren är opåverkad. Dimmern återgår till senast inställda ljusnivå före det strömbrytaren var påverkad.
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EV108 Styrdon 1-10V med display
EV108 Styrdon 1-10V med display
EV108 1377152 Styrdon 1-10V med display 1 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles