Knappar med termostat

Produktöversikt som PDF

Tryckknapp 2-vippor med termostat KNX S.1

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
75662780 Tryckkn KNX 2-vip temp S.1 Vit
75662780 Tryckkn KNX 2-vip temp S.1 Vit
75662780 1754692 Tryckkn KNX 2-vip temp S.1 Vit 1 st.
  *
75662785 Tryckkn KNX 2-vip temp S.1 Ant
75662785 Tryckkn KNX 2-vip temp S.1 Ant
75662785 1738247 Tryckkn KNX 2-vip temp S.1 Ant 1 st.
  *

Tryckknapp 3-vippor med termostat KNX S.1

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
75663780 Tryckkn KNX 3-vip temp S.1 Vit
75663780 Tryckkn KNX 3-vip temp S.1 Vit
75663780 1754693 Tryckkn KNX 3-vip temp S.1 Vit 1 st.
  *

Tryckknapp 5-vippor med termostat KNX S.1

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
75665780 Tryckkn KNX 5-vip temp S.1 Vit
75665780 Tryckkn KNX 5-vip temp S.1 Vit
75665780 1754695 Tryckkn KNX 5-vip temp S.1 Vit 1 st.
  *

Tryckknapp 2-vippor med termostat och integrerad busskopplare KNX Q.1

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
75662729 Tryckkn KNX 2-vip temp Q.1 Vit
75662729 Tryckkn KNX 2-vip temp Q.1 Vit
75662729 1754033 Tryckkn KNX 2-vip temp Q.1 Vit 1 st.
  *

Tryckknapp 3-vippor med termostat och integrerad busskopplare KNX Q.1

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
75663729 Tryckkn KNX 3-vip temp Q.1 Vit
75663729 Tryckkn KNX 3-vip temp Q.1 Vit
75663729 1754034 Tryckkn KNX 3-vip temp Q.1 Vit 1 st.
  *

Tryckknapp 5-vippor med termostat och integrerad busskopplare KNX Q.1

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
75665729 Tryckkn KNX 5-vip temp Q.1 Vit
75665729 Tryckkn KNX 5-vip temp Q.1 Vit
75665729 1754035 Tryckkn KNX 5-vip temp Q.1 Vit 1 st.
  *

Busskopplare

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
75040001 Busskopplare KNX-knappar 75xx
75040001 Busskopplare KNX-knappar 75xx
75040001 1754290 Busskopplare KNX-knappar 75xx 1 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles