Fastighetsautomatik KNX - quicklink / easy / ETS

quicklink KNX (Trådlöst / radio)

quicklink: KNX har aldrig varit enklare

Det trådlösa alternativet tebis Radio gör det riktigt enkelt. Du sparar inte bara in på kostsam  kabeldragning, du får också möjlighet att snabbt börja programmera systemet direkt på produkterna (qicklink), via programmeringsverktyget easy eller via ETS.
Vid förändringar eller justeringar så görs det oftast med några enkla knapptryckningar. Du kontrollerar allt trådlöst, och kan även enkelt integrera quicklink-produkter i ett ETS-programmerat TP-system via radiointerface TR131x.

quicklink KNX (Trådlöst / radio)

KNX easy

easy - KNX fast enklare
easy är det nya sättet att "programmera" ditt KNX-projekt på. Projektet driftsätts snabbt och enkelt med nya programmeringsverktyget, TXA100. Allt görs med din smartphone, surfplatta eller dator via en kostnadsfri App. Programmeringssättet är utformat för att passa små och medelstora installationer, är väldigt intuitivt och inga speciella förkunskaper krävs. Alla produkter i systemet är 100% KNX, men de driftssätts på ett väldigt enkelt sätt.

KNX easy

KNX ETS

Allting online och under kontroll: Hager KNX

Framtiden är redan här: KNX-systemet ger maximal funktionalitet genom global tillgång till bussystemet via Internet eller Intranet. Det ger enkelt obegränsad tillgång till byggnaders funktioner från valfri plats.

KNX ETS

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles