Slitsade kanalsystem i halogenfritt HNG-V1

Översikt Slitsade kanalsystem i halogenfritt HNG-V1 som PDF
HNG, VK FLEX
För använding i apparatskåp
Slitsade kanalsystem ger kopplingstekniska anläggningar en nödvändig översiktsbarhet. Sidostansningarna garanterar en tillförlitlig mängd ledningar. Färdigstansade hål i kanalunderdelen enligt DIN43659 förenklar montaget.
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles