VK - Slitsade kanalsystem

Slitsade kanalsystem
 
Med slitasde kanaler blir översiktsbarheten i kopplingstekniska anläggningar ett viktigt bidrag till att öka säkerheten. Sidostansningarna garanterar också en  tillförlitlig mängd ledningar.
 
Kanalerna har färdigstansade hål i underdelen enligt EN 50085 vilket förenklar montaget av kanalerna. Det finns möjlighet att välja fyra olika typer av sidostansningar samt två typer av lockinfästningar. Särskilda krav kan uppfyllas med den halogenfria kanalen (HNG)
 
 

Slitsade kanalsystem i PVC - BA7 | BA6 | LKG | DNG

BA7, BA6, DNG, LKG
För använding i apparatskåp
Slitsade kanalsystem ger kopplingstekniska anläggningar en nödvändig översiktsbarhet. Sidostansningarna garanterar en tillförlitlig mängd ledningar. Färdigstansade hål i kanalunderdelen enligt DIN43659 förenklar montaget.

Slitsade kanalsystem i PVC - BA7 | BA6 | LKG | DNG

Slitsade kanalsystem i halogenfritt HNG-V1

HNG, VK FLEX
För använding i apparatskåp
Slitsade kanalsystem ger kopplingstekniska anläggningar en nödvändig översiktsbarhet. Sidostansningarna garanterar en tillförlitlig mängd ledningar. Färdigstansade hål i kanalunderdelen enligt DIN43659 förenklar montaget.

Slitsade kanalsystem i halogenfritt HNG-V1

Slitsade kanalsystem, tillbehör och verktyg

 

Slitsade kanalsystem, tillbehör och verktyg

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles