LFS kanalhöjd 20-30 mm, formstycken

  • Matarkanaler i förzinkad plåt
  • Robust kanalsystem som är en utmärkt avskärmare mot elektriska och elektromagnetiska fält
  • Klammer är integrerat i kanalunderdelen
  • Mellanväggar samt bygel för låsning av front finns som tillbehör
  • Formstycken för riktningsändringar
Material
Förzinkad plåt

Standardlängd
2000 mm

Standardfärg
Förzinkad plåt eller RAL 9016, vit

Leveransform
Kanaler: Underdel och front komplett
Formstycken: Ett formstycke
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles