Strömförsörjning för uttagssystem - Energibuss

Produktöversikt som PDF
Energibuss
är ett anslutningssystem för uttagen i tehalit fönsterbänkskanaler.
Det består av förmonterade kabelllängder i PVC, halogenfritt och skärmat utförande. Längderna sträcker sig från 300 mm till 4500 mm, för att kunna anpassas till avstånden mellan uttagen i kanalen.
Systemet innefattar även in och utgångsenheter samt grenkontakt som används till vanlig  och av förmonterade kablar.
- Produkterna håller isolationsklass 2
- Ledararea på förmonterade kablar är 2,5 mm²
- Anslutningar på in- och utgångsenheter 0,5 - 4 mm²
- In- och utgångsenheter är utrustade med wagos snabb - anslutningar
- Vid fördelning av femledarsys - tem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal
Material: halogenfritt, halogenfritt och skärmat.

Ingångsenhet

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4703 Ingångsenhet Wago 3-polig
G4703 Ingångsenhet Wago 3-polig
G4703 1158250 Ingångsenhet Wago 3-polig 25 st.
  *

utgångsenhet

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4713 Utgångsenhet Wago 3-polig
G4713 Utgångsenhet Wago 3-polig
G4713 1158254 Utgångsenhet Wago 3-polig 25 st.
  *

Grenkontakt

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4773 Grenkontakt Wago 3-polig
G4773 Grenkontakt Wago 3-polig
G4773 1158253 Grenkontakt Wago 3-polig 10 st.
  *

Anslutningsledning

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4775 Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF
G4775 Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF
G4775 1158283 Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF 5 st.
  *
G4779 Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m
G4779 Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m
G4779 1158274 Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m 10 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles