Strömförsörjning för uttagssystem - Energibuss

Produktöversikt som PDF
Energibuss
är ett anslutningssystem för uttagen i tehalit fönsterbänkskanaler.
Det består av förmonterade kabelllängder i PVC, halogenfritt och skärmat utförande. Längderna sträcker sig från 300 mm till 4500 mm, för att kunna anpassas till avstånden mellan uttagen i kanalen.
Systemet innefattar även in och utgångsenheter samt grenkontakt som används till vanlig  och av förmonterade kablar.
- Produkterna håller isolationsklass 2
- Ledararea på förmonterade kablar är 2,5 mm²
- Anslutningar på in- och utgångsenheter 0,5 - 4 mm²
- In- och utgångsenheter är utrustade med wagos snabb - anslutningar
- Vid fördelning av femledarsys - tem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal
Material: halogenfritt, halogenfritt och skärmat.

Ingångsenhet

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4703 Ingångsenhet Wago 3-polig
G4703 Ingångsenhet Wago 3-polig
G4703 1158250 Ingångsenhet Wago 3-polig 25 st.
  *

utgångsenhet

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4713 Utgångsenhet Wago 3-polig
G4713 Utgångsenhet Wago 3-polig
G4713 1158254 Utgångsenhet Wago 3-polig 25 st.
  *

Grenkontakt

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4773 Grenkontakt Wago 3-polig
G4773 Grenkontakt Wago 3-polig
G4773 1158253 Grenkontakt Wago 3-polig 10 st.
  *

Anslutningsledning

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
G4733 Ansl ledn 3-polig Wago 0,3m
G4733 Ansl ledn 3-polig Wago 0,3m
G4733 1158264 Ansl ledn 3-polig Wago 0,3m 10 st.
  *
G4743 Ansl ledn 3-polig Wago 0,45m
G4743 Ansl ledn 3-polig Wago 0,45m
G4743 1158265 Ansl ledn 3-polig Wago 0,45m 10 st.
  *
G4753 Ansl ledn 3-polig Wago 0,75m
G4753 Ansl ledn 3-polig Wago 0,75m
G4753 1158266 Ansl ledn 3-polig Wago 0,75m 5 st.
  *
G4790 Ansl ledn 3-pol Wago 0,3m HF
G4790 Ansl ledn 3-pol Wago 0,3m HF
G4790 1158276 Ansl ledn 3-pol Wago 0,3m HF 10 st.
  *
G4791 Ansl ledn 3-pol Wago 0,45m HF
G4791 Ansl ledn 3-pol Wago 0,45m HF
G4791 1158277 Ansl ledn 3-pol Wago 0,45m HF 10 st.
  *
G4792 Ansl ledn 3-pol Wago 0,75m HF
G4792 Ansl ledn 3-pol Wago 0,75m HF
G4792 1158278 Ansl ledn 3-pol Wago 0,75m HF 5 st.
  *
G4793 Ansl ledn 3-pol Wago 1,5m HF
G4793 Ansl ledn 3-pol Wago 1,5m HF
G4793 1158279 Ansl ledn 3-pol Wago 1,5m HF 20 st.
  *
G4794 Ansl ledn 3-pol Wago 2,5m HF
G4794 Ansl ledn 3-pol Wago 2,5m HF
G4794 1158280 Ansl ledn 3-pol Wago 2,5m HF 10 st.
  *
G4795 Ansl ledn 3-pol Wago 4,5m HF
G4795 Ansl ledn 3-pol Wago 4,5m HF
G4795 1158281 Ansl ledn 3-pol Wago 4,5m HF 10 st.
  *
G4796 Ansl ledn 3-pol Wago 1,5m
G4796 Ansl ledn 3-pol Wago 1,5m
G4796 1158270 Ansl ledn 3-pol Wago 1,5m 20 st.
  *
G4797 Ansl ledn 3-pol Wago 2,5m
G4797 Ansl ledn 3-pol Wago 2,5m
G4797 1158271 Ansl ledn 3-pol Wago 2,5m 10 st.
  *
G4798 Ansl ledn 3-pol Wago 4,5m
G4798 Ansl ledn 3-pol Wago 4,5m
G4798 1158272 Ansl ledn 3-pol Wago 4,5m 10 st.
  *
G4775 Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF
G4775 Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF
G4775 1158283 Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF 5 st.
  *
G4779 Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m
G4779 Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m
G4779 1158274 Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m 10 st.
  *
Fler produkter (9)
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles