Transformatorer och uttag

Produktöversikt som PDF
 • Skyddstransformatorer med sekundärspänning 12-24 V
 • Ringledningstransformatorer med sekundärspänning 8-12 V
 • Alla transformatorer är skyddade mot överbelastning och kortslutning med ett termiskt skydd.
 • Sekundärsidan avsäkras enligt gällande starkströmsföreskrift
 • Endast ledningen till transformatorn behöver avsäkras.

Produktfilter

Skyddtransformator

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
ST312 Skyddstransform. 12/24Vac 25Va
ST312 Skyddstransform. 12/24Vac 25Va
ST312 5208051 Skyddstransform. 12/24Vac 25Va 1 st.
  *
ST313 Skyddstransform. 12/24Vac 16Va
ST313 Skyddstransform. 12/24Vac 16Va
ST313 5208050 Skyddstransform. 12/24Vac 16Va 1 st.
  *
ST314 Skyddstransform. 12/24Vac 40VA
ST314 Skyddstransform. 12/24Vac 40VA
ST314 5208052 Skyddstransform. 12/24Vac 40VA 1 st.
  *
ST315 Skyddstransform. 12/24Vac 63VA
ST315 Skyddstransform. 12/24Vac 63VA
ST315 5208054 Skyddstransform. 12/24Vac 63VA 2 st.
  *

Ringledningstransformator

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
ST301 Ringledn trafo 4 Va
ST301 Ringledn trafo 4 Va
ST301 5339939 Ringledn trafo 4 Va 6 st.
  *
ST303 Ringledn.trafo 8Va
ST303 Ringledn.trafo 8Va
ST303 5339938 Ringledn.trafo 8Va 6 st.
  *
ST305 Ringledn.trafo 16Va
ST305 Ringledn.trafo 16Va
ST305 5339937 Ringledn.trafo 16Va 1 st.
  *

Jordat uttag

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
SNS016 Jordat uttag 10/16A
SNS016 Jordat uttag 10/16A
SNS016 2108781 Jordat uttag 10/16A 4 st.
  *

Kompaktlampa

Egenskaper:
 • Märkspänning 3 230 V 50/60Hz
 • Lystid:
  - 1 h vid 12 h laddning
  - 1,5 h vid 36 h laddning
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
EE960 Kompaktlampa
EE960 Kompaktlampa
EE960 2108780 Kompaktlampa 1 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles