Jordfelsbrytare 6 kA, extra störsäker

Produktöversikt som PDF
 • Jordfelsbrytarna är tidsfördröjda 200ms.
 • HI Jordfelsbrytare är idealiska för följande installationer / applikationer:
 • Kontorsbyggnader
 • Armaturer med HF-don
 • Jordfelsskyddade fastigheter (t ex sjukhus)
 • Laboratorier
 • Nät med frekvensomformare
 • Nödströmsförsörjning
 • Anläggningar med långa ledningslängder (t ex vägbygge, tunnel)
Jordfelsbrytare av HI-serien har en utökad immunitet mot onödiga frånkopplingar som vållas av pulserande felströmmar. Kondensatorer för faskompensering jämnar ut nätstörningar som härrörs från belysningsanläggningar med elektroniska transformatorer, bildskärmar, datorer mm.
 
HI Jordfelsbrytare kan skilja utjämningar mellan jord- och fassidan från riktiga jordfel. Den kan också identifiera högfrekventa strömmar eller strömmar som orsakas av in och urkopplingar, som vanligtvis leder till felaktiga utlösningar. Traditionella jordfelsbrytare kan lösa ut om det förekommer överspänningar (blixtar eller andra orsaker till transienter), vilket denna typ av jordfelsbrytare inte gör. Jordfelsbrytarna är tidsfördröjda 200ms.
 
HI Jordfelsbrytare är idealiska för följande installationer / applikationer:
 • Kontorsbyggnader
 • Armaturer med HF-don
 • Jordfelsskyddade fastigheter (t ex sjukhus)
 • Laboratorier
 • Nät med frekvensomformare
 • Nödströmsförsörjning
 • Anläggningar med långa ledningslängder (t.ex. vägbygge, tunnel)

Produktfilter

Jordfelsbrytare, 2-polig, Typ HI, extra störsäker

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
CDH225R Jordf br HI 2-P 25A 30mA
CDH225R Jordf br HI 2-P 25A 30mA
CDH225R 2163610 Jordf br HI 2-P 25A 30mA 1 st.
  *

Jordfelsbrytare, 4-polig, Typ HI, extra störsäker

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
CDH425R Jordf br HI 4-P 25A 30mA
CDH425R Jordf br HI 4-P 25A 30mA
CDH425R 2163611 Jordf br HI 4-P 25A 30mA 1 st.
  *
CDH440R Jordf br HI 4-P 40A 30mA
CDH440R Jordf br HI 4-P 40A 30mA
CDH440R 2163612 Jordf br HI 4-P 40A 30mA 1 st.
  *
CDH463R Jordf br HI 4-P 63A 30mA
CDH463R Jordf br HI 4-P 63A 30mA
CDH463R 2163613 Jordf br HI 4-P 63A 30mA 1 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles